آسیابانی گندم دوروم

تاریخ انتشار: 1398/06/14

آسیابانی گندم دوروم

مهندس علی اشجعی

 

مشخصات گندم دوروم: گندم دوروم (تریتیکوم دوروم) تفاوت‌های زیادی از لحاظ موفولوژی (شکل وظاهر) وگیاه شناسی باگندم معمولی دارد. تفاوت‌های گندم دوروم عبارتند از:۱-ازلحاظ تعداد کروموزوم‌ها۲- پوسته نازک۳- بالابودن مقدارپروتئین۴- آندوسپرم بسیارسخت با مقداربالای خاکستر ۵ – رنگ زرد۶ – نامرغوب بودن کیفیت گلوتن.
مهمترین ملاک‌هایی که بیش از همه جهت ارزیابی کیفیت سمولینا، مدنظر قرار می‌گیرد عبارتند از:
– داشتن رنگ زرد درخشان، داشتن کمترین مقدار لکه‌های تیره (سبوس)، عدم وجود قطعات وذرات ریزشن، رعایت دقیق اندازه ذرات مشخص شده سمولینا (ذرات گرانولی=ذرات زبر ودانه شکری)، مقدارقابل قبول پروتئین وگلوتن قوی که درهنگام تهیه محصول پاستا ودرزمان پخت، ثبات وتحمل کافی راداشته باشد، حدقابل قبول میزان باکتری‌ها، قارچ‌ها و…
– مرحله پاک سازی (بوجاری)گندم دوروم: بوجاری یا پاک سازی گندم دوروم نیازمند دقت وظرافت خاصی می‌باشد باید همه مواد تیره اعم از سنگ‌ها وگل ولای و دانه‌های تیره و همچنین آلودگی‌های مربوط به ارگوت و حتی سایر دانه‌ها مانند باک ویت، به طور کامل از گندم دوروم جداسازی شوند یا درصورت جداسازی دقیق، حد امکان تا حد بسیار زیادی کاهش یابند. دانه‌های خارجی و حتی دانه‌های تغییررنگ یافته (دانه‌های دارای لکه تیره) نیز باید جداسازی شوند. درصورتی که این ناخالصی‌ها و مواد خارجی به طور کامل حذف نشوند، درفرآیند آسیاب خرد شده و درنهایت باعث ایجاد لکه‌های ریز و تیره درمحصول نهایی (سمولینا) می‌گردند.
– مرحله مرطوب سازی گندم دوروم: گندم دوروم از لحاظ سختی ازگندم معمولی بسیار سخت تر می‌باشد اما در مرحله مرطوب سازی برای مدت زمان بسیارکوتاهی (درحدود۴تا۱۰ ساعت) به آن استراحت داده می‌شود. به طورکلی دلیل این کار بسیارآشکاراست؛ زیرا ازآنجائی که هدف درآسیاب گندم دوروم، تولید ذرات به ابعاد و اندازه درشت و زبر می‌باشد، به همین خاطر با این فرآیند خصوصیت سختی آندوسپرم دانه حفظ می‌شود و می‌توان به راحتی به هدف مورد نظر دست یافت. درصورت افزایش مدت زمان مرطوب سازی، آندوسپرم دانه نرمتر گشته و میزان تولید آردنرم افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش مدت زمان استراحت دانه، رنگ آرد حاصله نیز سفیدتر شده و به طبع آن بر روی محصول نهایی نیز تاثیرگذار خواهد بود. به طورکلی، درطول سال‌ها اندازه ذرات مناسب سمولینا برای تهیه ماکارونی، به سمت اندازه ذرات ظریف وریزتر سوق یافته است. جدیدترین فن آوری تولید محصولات خمیری پولیماتیک POLIMATIK می‌باشد که مدت زمان اختلاط خمیر را به کمتر از یک دقیقه کاهش داده است. دراین تکنولوژی جهت اختلاط مناسب ذرات سمولینا با آب، اندازه ذرات ریز و متوسط مدنظر می‌باشد. درچنین حالتی، مواد به خوبی باهم مخلوط شده و مدت زمان اختلاط نیز کاهش می‌یابد.
-اندازه ذرات:
دستیابی به اهداف درفرآیند آسیاب گندم دوروم به کیفیت سمولینای نهایی و میزان درصد استخراج آن وابسته است و اندازه ذرات یک فاکتور کیفیتی بوده که این فاکتور تحت تاثیر فرآیند آسیاب می‌باشد و با توجه به نوع محصول نهایی و نیاز مصرف کننده می‌تواند متفاوت باشد.اندازه ذرات یکسان باعث تولید محصولی با شکل و فرم یکنواخت می‌گردد. ذرات بسیار درشت سمولینا اغلب درطول چرخه اختلاط تولید ماکارونی نمی‌توانند به طور کامل ذرات آب را جذب نمایند و این مسئله باعث می‌شود که در محصول نهایی لکه‌های سفید آردی (گچی) نمایان شود.
-درجه استخراج سمولینا (بازدهی): درصد استخراج سمولینا یکی ازمسائل مهم و قابل توجه در فرآیند آسیاب گندم دوروم می‌باشد. میزان درصد استخراج سمولینا حدود۶۸ -۶۶٪ می‌باشد که در بسیاری از آسیاب‌ها حدقابل قبول درنظرگرفته شده است. درصد استخراج بیش از ۷۰ ٪حد بسیارخوب تلقی می‌گردد. باتوجه به این که نوع دانه ازجنس شیشه ای است، به طوراجتناب ناپذیری، مقداری آرد نرم درجه پایین یا (LOW GRADE) از پاساژهای خردکننده و سایزینگ تولید می‌شود که در حدود۷٪ می‌باشد و از ارزش تجاری پایینی برخوردار است. مجموع درصد استخراج سمولینا همراه با این آرد درجه پایین حدود ۷۸-۷۶٪ و یاحتی بیشتر خواهد بود.
مرحله آسیاب گندم دوروم: درشکل زیریک دیاگرام، درقالب جریان تولید سمولینا از آسیاب گندم دوروم نشان داده شده است. همانطور که در این دیاگرام مشاهده می‌شود، یک سیستم تصفیه ثانویه درسیستم آسیاب وجود دارد که در سیستم آسیاب گندم معمولی وجود ندارد. تفاوت‌های مختلفی در آسیاب سمولینا و آسیاب گندم معمولی وجود دارد که شامل:

-تعداد پاساژهای خردکننده (BREAK)؛ به تدریج تعداد پاساژهای برک افزایش یافته است.
-بسط وگسترش سیستم‌های درجه بندی ذرات (GRADING)
-سیستم خردکننده (BREAK): برای خردکردن گندم دوروم باید انتخاب درستی ازلحاظ افزایش طول غلتک و همچنین زاویه تیز شیارها، جهت تولید سمولینای درجه یک به همراه مقدارکمی‌آرد، صورت گیرد. درآسیاب گندم دوروم تا حد امکان به تعداد زیادی از پاساژهای خردکننده نیازمی‌باشد. در برخی شرایط ممکن است درمرحله خردکردن، بیش از ۸-۷ پاساژ گنجانده شود. سیستم خردکردن ۶ مرحله ای یکی از رایج ترین سیستم‌هایی است که برای این مرحله مورد استفاده قرار می‌گیرد. تمامی‌‌این موارد از طریق تغییر موقعیت شیار غلتک‌ها که به صورت تیز به تیز است، انجام می‌پذیرد.

-سیستم درجه بندی (GRADING): درسیستم‌هایی که ازمراحل خردکننده طولانی تری استفاده می‌شود، بدیهی است که برای تولید درصد بالاتری از مواد گرانولی از سیستم‌های درجه بندی ذرات استفاده شود. تصفیه موثر(طبقه بندی ذرات) تنها زمانی حاصل می‌گردد که بار ورودی به دستگاه پیوریفایر درحد نرمال (نه زیاد ونه کم) باشد و ذرات آندوسپرم بتوانند به راحتی از توری‌ها عبور نمایند.
نکته: تمرکز وآگاهی داشتن از اجزاء و بخش‌های مختلف ذرات سمولینا و آرد در پاساژها و همچنین جابجایی (چرخش) حداقل بارهای خوب و متوسط بوسیله سطح وسیع توری‌ها، از موارد ضروری درآسیاب گندم دوروم می‌باشد.
– سیستم تصفیه (PURIFICATION): سیستم تصفیه سیستمی‌‌جامع است که در بسیاری ازکارخانجات آسیاب گندم دوروم وجود دارد. دراغلب کارخانجات آسیاب عملیات تصفیه ذرات به ۲مرحله تقسیم می‌شود: تصفیه اولیه وتصفیه ثانویه. درتصفیه اولیه ذرات گرانولی (دانه شکری) آندوسپرم که بعد از خردشدن درمرحله برک (BREAK) و بعد از درجه بندی به این مرحله ارسال می‌شوند تا عملیات تصفیه انجام شود. جریان عملیات تصفیه شامل ذرات پاک وت میزآندوسپرم و همچنین ذرات مختلطی از آندوسپرم باسبوس، جوانه ویا هر دوی آنها می‌باشد. ذرات تصفیه شده از این جریانات می‌تواند مستقیما به مرحله سایزینگ هدایت شود. بعدازاینکه سایز ذرات گرانولی آندوسپرم به تدریج کاهش یافت و همچنین به کمک سیستم سایزینگ، ذرات سبوس و جوانه ازآنها جداگردید، مابقی ذرات آندوسپرم وارد مرحله تصفیه ثانویه می‌شوند. سمولینای خالص که دارای اندازه مناسب و عاری از هرگونه لکه سبوس می‌باشد، سیستم تصفیه ثانویه را ترک کرده و در واقع محصول نهایی (سمولینا) تلقی می‌گردد. دردهه‌های اخیر با توجه به پیشرفت تکنولوژی درتولید محصولات خمیری (ماکارونی)، تولیدکنندگان ماکارونی متقاضی سمولینا با گرانولهای ریز هستند.

نظرات کاربران (41)

Dose adjustment on the basis of blood counts at the nadir and day of treatment should be considered generic cialis tadalafil

1402/10/23

Cermet Inserts

Estool carbide inserts are made of CNMG Inserts slot milling cutters tungsten carbide. A kind TKF Inserts of alloy carbide insert canada material bar peeling inserts used to surface milling cutters deep hole drilling inserts machine rod peeling inserts resulting TGF Inserts in optimum RCMT Carbide Inserts strength SOMT Milling Inserts and rigidity.

1402/10/05

Sandvik Turning Insert

For so TPMX Carbide Inserts many MPHT Inserts years, Estool has RCMX Turning Inserts been the most SNMM Inserts trusted manufacturer and distributor of machining inserts. Whatever Carbide Turning Inserts you need, APMT Carbide Inserts we are to provide BTA Deep Hole Drilling Inserts all the innovative CCMT Inserts solutions you need. 3PKT Milling Inserts Estool can produce various products with your chosen designs and specifications. Our company accepts Drilling Inserts OEM SNMG Inserts and ODM.

1402/09/14

a

watch replica replicas watch replica shop watch swiss best watch replica swiss clocks swiss watches hot swiss replicas clone swiss watch copy swiss watches replica watch hot perfect swiss watch replica watch best cheap replica watch aaa replica watch replica swiss replica watches buy swiss watches store replica swiss watch swiss watch sale online luxury watches replica watch shop replica sale replica luxury replica watches best watch replica best hot watch replica swiss watches sale new watch sale copy watch style swiss repicas all shop watch shop watch good swiss watch all swiss watch all watches perfect watch luxury shop watch best watchss best watch aaa replica watch shipping watch replica swiss watch replica replica watchs shop replica watch fake luxury watches fake watch shop watch replica watch replica Zodiac Replica watches Zenith Replica watches Wittnauer Replica watches Waltham Replica watches Victorinox Replica watches Versace Replica watches Van Cleef Arpels Replica watches Valentino Replica watches Vacheron Constantin Replica watches Universal Geneve Replica watches Ulysse Nardin Replica watches U Boat Replica watches TW Steel Replica watches Tudor Replica watches Tourneau Replica watches Tissot Replica watches Tiffany Co Replica watches Technomarine Replica watches Tag Heuer Replica watches Swatch Replica watches Sinn Replica watches Shinola Replica watches Seiko Replica watches Salvatore Ferragamo Replica watches Rue Du Rhone Replica watches Romain Jerome Replica watches Rolex Replica watches Roger Dubuis Replica watches Richard Mille Replica watches Raymond Weil Replica watches Rado Replica watches Porsche Design Replica watches Pierre Kunz Replica watches Piaget Replica watches Philippe Charriol Replica watches Philip Stein Replica watches Perrelet Replica watches Patek Philippe Replica watches Parmigiani Replica watches Panerai Replica watches Oris Replica watches Omega Replica watches NOA Replica watches Nixon Replica watches Movado Replica watches Mont Blanc Replica watches Mido Replica watches Michele Replica watches Michael Kors Replica watches Maurice Lacroix Replica watches Mauboussin Replica watches Marc By Marc Jacobs Replica watches LUXURMAN Replica watches Lucien Piccard Replica watches Longines Replica watches Kreiger Replica watches Jaeger LeCoultre Replica watches Jacob Co Replica watches IWC Replica watches Invicta Replica watches Hublot Replica watches Heuer Replica watches Hermes Replica watches Henry Dunay Replica watches Harry Winston Replica watches Hamilton Replica watches Gucci Replica watches Graham Replica watches Glycine Replica watches Glashutte Replica watches Givenchy Replica watches Girard Perregaux Replica watches Gevril Replica watches Gerald Genta Replica watches Fred of Paris Replica watches Franck Muller Replica watches Franck Dubarry Replica watches Fossil Replica watches Fortis Replica watches Ferrari Replica watches Fendi Replica watches Ernst Benz Replica watches Elgin Replica watches Edox Replica watches Eberhard Replica watches Ebel Replica watches Dunhill Replica watches Dolce Gabana Replica watches de Grisogono Replica watches David Yurman Replica watches Croton Replica watches Corum Replica watches Concord Replica watches Citizen Replica watches Chronoswiss Replica watches Christian Dior Replica watches Chopard Replica watches Chaumet Replica watches Charriol Replica watches Chanel Replica watches Casio Replica watches Cartier Replica watches Carrera y Carrera Replica watches Carl F. Bucherer Replica watches Calvin Klein Replica watches Burberry Replica watches Bulova Replica watches Bulgari Replica watches Bucherer Replica watches Breitling Replica watches Breguet Replica watches Bovet Replica watches Boucheron Replica watches Blancpain Replica watches Bertolucci Replica watches Bell Ross Replica watches Bedat Co Replica watches Baume Mercier Replica watches Ball Replica watches B.R.M Replica watches Audemars Piguet Replica watches Anonimo Replica watches Alpina Replica watches ALOR Replica watches Alain Silberstein Replica watches A. Lange Sohne Replica watches replica Zenith SWISS Watches replica Porsche SWISS Watches replica Oris SWISS Watches replica Mido SWISS Watches replica Lamborghini SWISS Watches replica Hermes SWISS Watches replica Bell Ross SWISS Watches replica Vacheron Constantin SWISS Watches replica Tudor SWISS Watches replica TAG HEUER SWISS Watches replica Rolex SWISS Watches replica Roger Dubuis SWISS Watches replica R M SWISS Watches replica Piaget SWISS Watches replica Patek Philippe SWISS Watches replica PARMIGIANI SWISS Watches replica Panerai SWISS Watches replica Omega SWISS Watches replica Longines SWISS Watches replica JAEGER LECOULTRE SWISS Watches replica IWC SWISS Watches replica Hublot SWISS Watches replica Glashutte SWISS Watches replica Franck Muller SWISS Watches replica Chopard SWISS Watches replica Chanel SWISS Watches replica Cartier SWISS Watches replica Bvlgari SWISS Watches replica Breitling SWISS Watches replica BREGUET SWISS Watches replica Blancpain SWISS Watches replica Audemars Piguet SWISS Watches replica A Lange Sohne SWISS Watches Zenith Replica Vacheron Constantin Replica Ulysse Nardin Replica U Boat Replica Tudor Replica Tissot Replica TAG Heuer Replica Seiko Replica Romain Jerome Replica Rado Replica Piaget Replica Patek Philippe Replica Parmigiani Fleurier Replica Panerai Replica Oris Replica Omega Replica Movado Replica Montblanc Replica Michele Replica Maurice Lacroix Replica Longines Replica Jaeger LeCoultre Replica IWC Replica Invicta Replica Hublot Replica Hamilton Replica Graham Replica Glashutte Original Replica Girard Perregaux Replica Dior Replica Corum Replica Chopard Replica Cartier Replica Bvlgari Replica Breitling Replica Breguet Replica Blancpain Replica Bell Ross Replica Baume Mercier Replica Audemars Piguet Replica A.Lange Sohne Replica Zenith Vacheron Constantin Ulysse Nardin U Boat tudor Tissot Tag Heuer Romain Jerome Roger Dubuis Raymond Weil Rado porsche design Piaget patek philipe Parmigiani Panerai Oris Omega MontBlanc Maurice Lacroix Longines jaeger lecoultre Jacob Co IWC Hublot Hermes Harry Winston hamilton Graham glashutte girard perregaux Franck Muller Fortis emporio armani Ebel Dior Corum Chronoswiss Chopard Cartier Bvlgari Breitling Breguet blancpain Bell Ross baume mercier Audemars Piguet Anonimo Alain Silberstein A.Lange Sohne replica Zenith watches replica Vacheron Constantin watches replica Ulysse Nardin watches replica U-Boat watches replica TW Steel watches replica Tudor watches replica Tissot watches replica Technomarine watches replica TAG Heuer watches replica Seiko watches replica Romain Jerome watches replica Rolex watches replica Roger Dubuis watches replica Richard Mille watches replica Raymond Weil watches replica Rado watches replica Porsche Design watches replica Piaget watches replica Perrelet watches replica Patek Philippe watches replica Panerai watches replica Oris watches replica Omega watches replica Movado watches replica Michele watches replica Longines watches replica Jaeger-LeCoultre watches replica Jacob & Co. watches replica IWC watches replica Invicta watches replica Hublot watches replica Hamilton watches replica Graham watches replica Glashutte Original watches replica Girard Perregaux watches replica Ebel watches replica Corum watches replica Chopard watches replica Cartier watches replica Bulgari watches replica Breitling watches replica Breguet watches replica Blancpain watches replica Bell & Ross watches replica Bedat & Co watches replica Baume & Mercier watches replica Audemars Piguet watches replica Alain Silberstein watches Audemars Pigue Watches Patek Philippe Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Vacheron Constantin Replica Watches Patek Philippe Replica Watches hublot Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Breitling Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Patek Philippe Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Tudor Replica Watches Tudor Replica Watches PANERAI Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches TAG Heuer Replica Watches Cartier Replica Watches rolex Replica Watches rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Cartier Replica Watches Hublot Replica Watches IWC Replica Watches Breitling Replica Watches Hublot Replica Watches Omega Replica Watches Bvlgari Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Hublot Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches

1402/02/08

And then they started to throw stones at us buy zithromax online rats

1401/12/12

The patients were subdivided into three groups according to the LP opening pressure In group 1, the pressures were between 21 and 30 mmHg, in group 2 the pressures were between 31 and 40 mmHg and in group 4 the pressures were 41 mmHg and higher zithromax 250 mg price This technique uses polytetrafluoroethylene prosthetics to protect the ureter from extrinsic compression caused by RPF with good results

1401/12/10

generic for cialis Gurney contributed equally to this article

1401/12/10

Type 2 diabetes can sometimes be initially managed by lifestyle changes, such as following a healthy diet and being physically energetic Eventually, you might need to take medicines to handle glucose levels Your physician could prescribe tablets or injectable medicines to assist keep your blood glucose within the target vary Gestational diabetes occurs when a woman experiences high blood glucose levels during pregnancy lasix kidney function

1401/11/30

Daw, Z, Padmore, R, Neurath, D cialis online

1401/11/29

6 Hepatotoxicity see Warnings and Precautions 5 why do men take viagra

1401/11/29

This can help lower high blood pressure and reduce swelling caused by water retention that may be the result of congestive heart failure, liver cirrhosis, or kidney problems buy cialis daily online

1401/11/28

But she knew pastillas lasix furosemide 40 mg that even if she wanted to assassinate Physician, how could it be easy for a great magician with the protection of the Lord God s divine power viagra cause priapism

1401/11/12

What is the optimum dose for each nutrient to use for each stage of the disease cialis 20 mg

1401/11/10

Our software generates actual active bank card numbers with cash to buy stuff with billing address and zip code caffeine and viagra

1401/11/09

No matter who wins, Cutcliffe will turn 59 Monday lasix for hypertension

1401/11/09

29 The predominant estrogens in pregnant mares are estrone, equilin, equilenin, estradiol 17ОІ, and estradiol 17О± buy cheap cialis discount online Numerous blood tests and investigative processes later and I am still in the dark

1401/11/07

doxycycline alternatives Proceeding of the consensus conference of the role of sentinel lymph node biopsy in carcinoma or the breast April 19 22, 2001, Philadelphia, PA, USA

1401/11/06

alternative to tamoxifen 03 were also noted

1401/09/25

Loop and or thiazide type diuretics may be used to augment natriuresis in patients with congestive heart failure and hypertension do i need a prescription for stromectol I left the doctor that day not thinking much of the bloodwork and was prepared and hopeful to continue trying on our own

1401/09/24

stromectol for head lice The above described purine and pyrimidine nucleoside analogues, such as gemcitabine 28

1401/09/22

clomid 100mg success rate Genes with enriched expression in modSMCs n 216, genes were used for functional annotation

1401/09/21

Ramon GFvnrJjDOM 6 19 2022 50mg viagra not working

1401/09/19

Patients receiving anastrozole had an increase in the incidence of all fractures specifically fractures of spine, hip and wrist 315 10 compared with patients receiving Caditam tamoxifen citrate 209 7 lasix in canada Gonzalez Perez RR, Lanier V, Newman G

1401/09/02

von Maltzahn J buy stromectol india x 28 Sunitinib PFIZER 100 mg

1401/08/29

When the tumors invaded the anadesma, ligament, and scar tissue, there were no clear margins in between Figure 2d doxycycline without a script This is the complete reverse of the way the body processes estrogen it makes itself, which travels through the blood stream and only the left over hormone passes into the liver where it is broken down and cleaned from the body

1401/08/28

In addition, your initial consultation is always complimentary to allow you to meet our staff, fully understand our plan for your procedure, and decide if liposuction is right for you clomid pills for sale

1401/08/25

priligy walmart This indicated that mice following sustained retinal microglia depletion were visually able and had nondistinct levels of visual acuity relative to nondepleted controls

1401/08/18

nolvadex dosage bodybuilding Pongracz K, et al

1401/08/17

Br J Haematol 161 434 442 stromectol tablets for dogs However, the anti cancer effect of VC is controversial

1401/08/04

lasix iv to po ratio Cook with protein fortified milk

1401/07/15

Because ticks often attach in areas you tend not to pay much attention to which makes finding them harder Mather suggests doing tick checks fairly regularly, perhaps during one of life s most intimate moments. dose of doxycycline for pneumonia

1401/06/25

My DH was diagnosed with azoospermia at the end of January so I understand how devastating it is. how to get rid of tamoxifen belly Once I came to Liivf patchogue it really changed my view on my fertility issues and the everyday challenges I was facing.

1401/06/22

The entire Panshan tribe will be covered by the fire. clomiphene citrate for men

1401/06/19

Pack size 10MG 20MG 6 tablets 10 best price for generic cialis

1401/06/16

where can i buy cialis on line In terms of cost, Stendra costs more than a single dose of sildenafil but less than brand name Viagra; the medication s pricing through Hims is 35 dollars per dose

1401/06/14

cheapest priligy uk specific phosphodiesterase type 5 PDE5

1401/06/12

Some companies like JimmyJane and Fleshlight offer better savings if you purchase a group of items together buy cialis on line Sometimes, penile injections can cause priapism an erection that lasts too long

1401/06/09

Amoxicillin Caps stromectol sale

1401/05/27

cialis funny video cialis 5mg best price Propecia Discount Hair Loss

1401/05/07

Amoxicillin 250 5 Ufdyod https://oscialipop.com - Cialis Jpddys Planto means sole of the foot. cialis price Uzhqrr Amoxicillin Sodium Sterile Ppts https://oscialipop.com - viagra cialis online Awxamc mezclar viagra y alcohol

1401/01/14

lasix and potassium levels lasix medicine lasix med

1400/10/28

دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
دیدگاه:
ارسال