مشروط سازی صحیح چه خصوصیاتی دارد؟

تاریخ انتشار: 1399/10/13

 

یکی از الزامات و پیش زمینه های فرآیند آسیاب گندم مشروط سازی می باشد که نتیجه انجام صحیح آن افزایش قابل ملاحظه بهره وری و راندمان آسیاب است.

مقدمه

فرآیند مشروط سازی عبارتست از مجموع دو فرآیند نم زنی و زمان دادن به گندم نم خورده جهت نفوذ و توزیع یکنواخت رطوبت در دانه. مشروط سازی صحیح از خرد شدن سبوس گندم در مراحل اولیه آسیاب جلوگیری کرده و متعاقباً سبب افزایش درصد استخراج آرد و کاهش خاکستر آرد می گردد، همچنین خوردگی شیار غلتک ها را کاهش داده و از مصرف مضاعف انرژی می کاهد. به زبان ساده سبوس سلولزی چرمینه شده با رطوبت حین آسیاب به وسیله غلتک ها راحت تر تراشیده شده و در انتهای آسیاب در قطعات بزرگتری خارج می شود که یکی از اهداف اصلی آسیابانی است، لذا در آرد انتهایی لکه های ریز سبوس کمتری دیده می شود.

عوامل موثر بر مشروط سازی

سختی و میزان پروتئین گندم : بافت سلولی در گندم های سخت بافتی منسجم و با سلول های نشاسته کلاسه بندی شده و میزان بافت پروتئینی بالا است. از آنجا که نفوذ رطوبت در داخل این بافت از لایه های سبوس، حفره زیر دانه و شیار دانه شروع شده و سلول به سلول در نشاسته پیش می رود گندم های سخت نیاز به زمان بیشتری برای این نفوذ دارند و متعاقباً زمان بیشتر سبب افت رطوبت بیشتر شده بنابراین به رطوبت بیشتری برای نم زنی گندم های سخت نیاز می باشد.

دمای گندم و دمای محیط : هر چه دمای دانه های گندم و دمای محیط کاهش یافته و سردتر شود سرعت نفوذ کاهش می یابد، لذا در دمای پائین زمان نم زنی بیشتری باید پیش بینی گردد.

رطوبت اولیه و رطوبت مورد نیاز : هرچه رطوبت اولیه گندم کمتر و رطوبت مورد نیاز بالاتر باشد به میزان آب بیشتری برای نم زنی احتیاج است، برای نفوذ این آب بیشتر به زمان بیشتری نیز نیاز داریم.

قوانین کلی نم زنی

اینکه چه میزان رطوبت و تحت چه شرایطی اعمال شود به عوامل بسیاری در آسیاب و حتی هدف آسیابان مربوط است اما بصورت کلی محققین قوانین کلی برای مشروط سازی معرفی کرده اند که هرکدام تحت آزمایشات و عوامل مختلفی تعریف شده اند، بطور مثال مطابق تجربه و آزمون و خطا برای گندم های سخت رطوبت گندم سروالس باید به حدود ۱۶ تا ۱۷ و برای گندم های نیمه سخت به ۱۵ تا ۱۶ و برای گندم های نرم به ۱۴ تا ۱۵ درصد برسد. زمان مورد نیاز برای استراحت و نفوذ این رطوبت به گندم ها (زمان خواب گندم برای مجموع هر دو مرحله خواب یک و دو برای گندم های سخت بین ۲۴ تا ۳۶ ساعت و گندم های نیمه سخت بین ۱۸ تا ۲۴ ساعت و گندم های نرم بین ۱۲ تا ۱۸ ساعت متغیر است. اما همانطور که مشخص است اگر این مشروط سازی در یک مرحله انجام گیرد مقدار زیادی از رطوبت وارد شده به درون دانه ها نفوذ کرده و پوسته (سبوس) گندم دچار تبخیر سطحی بوسیله جذب رطوبت توسط هوای اطراف دانه ها و همچنین بتن سیلوهای خواب می گردد که نتیجتاً گندمی با مغز مرطوب و سطح سبوس خشک سروالس پدیدار می گردد که باعث خردشدگی سبوس در مراحل اولیه آسیاب و مشکلات شدید آسیابانی می گردد، لذا خواب گندم در دو مرحله انجام می گیرد. می دانیم که مطابق قوانین نم زنی دو سوم از کل رطوبت موردنیاز گندم در خواب اول باید اضافه گردد و یک سوم باقیمانده در خواب دوم، همچنین این قانون برای زمان خواب نیز صادق می باشد. به طور مثال درصورتی که آسیابی با دیاگرام و گندم نیمه سخت (شرایط غالب نقاط کشورمان) موجود داریم که رطوبت گندم خشک آن حدود ۷ درصد می باشد، مطابق مطالب پیش گفته می بایست رطوبت سروالس ۱۶ درصد داشته و جمعاً به ۹ درصد رطوبت نیاز داریم. از این مقدار باید دو سوم (۶ درصد) در خواب اول و یک سوم (۳ درصد) در خواب دوم اضافه گردد، همچنین برای زمان خواب که برای این نوع گندم باید ۲۴ ساعت زمان اختصاص داد نیز ۱۶ ساعت برای خواب اول و ۸ ساعت برای خواب دوم در نظر گرفته می شود.

تجهیزات موردنیاز

نم زن ها : جهت افزودن آب به گندم به دستگاه هایی نیازمندیم که بتوانند مقدار مشخصی آب را به محصول درحال عبور اضافه کنند. نم زن ها می توانند از نوع دستی، نیمه اتوماتیک و یا تمام اتوماتیک باشند. با نم زن های دستی می توان مقدار مشخصی آب بسته به تشخیص کاربر به محصول افزوده شود اما از آنجا که مقدار محصول عبوری، دمای آن، رطوبت محصول عبوری و رطوبت موردنیاز ما همگی روی میزان آب مورد نیاز تاثیر دارد، با تغییر هرکدام باید مقدار آب تعیین شده محاسبه و تغییر داده شود. نم زن های اتوماتیک اما این مقادیر را با استفاده از لودسل و سنسورهای موجود در خود تشخیص داده و میزان آب مورد نیاز را در لحظه محاسبه می نمایند. همانطور که مستحرید در نم زن های دستی جهت محاسبه میزان رطوبتی که می بایست برای نم زن تنظیم نمود بدون لحاظ نمودن سختی و دمای گندم و فقط با احتساب رطوبت اولیه و ثانویه و تناژ گندم عبوری از رابطه زیر استفاده می گردد.

هم زن ها : پس از نم زنی جهت اعمال یکنواخت این آب به هم زن نیاز است. هم زن های مارپیچی توان افزودن تا ۳ درصد رطوبت به دانه ها و هم زن های دو روتوره تا ۷ درصد رطوبت به گندم می افزایند. این افزایش در رطوبت زنی حاصل ایجاد جریان مغشوش تر و کاهش کشش سطحی آب است.

سیلوهای خواب :  فرآیند خواب گندم رطوبت زده شده باید بصورت پیوسته و پیاپی باشد، از این رو بر اساس ظرفیت آسیاب سیلوهای خواب اول و دوم باید ظرفیت کافی برای ذخیره گندم تا مصرف آن را داشته باشند. بطور مثال برای یک کارخانه با ظرفیت ۱۸۰ تن در روز، در هر ساعت نیاز به ۵/۷ تن گندم رطوبت زده برای سروالس داریم. در صورتی که زمان کل خواب موردنیاز در این آسیاب ۲۴ ساعت باشد کل سیلوهای خواب اول و دوم باید ظرفیت نگهداری ۱۸۰ تن گندم داشته باشند که حداقل دو سوم این ظرفیت باید در خواب یک و یک سوم آن در خواب دوم باشد بنابراین در این کارخانه به حداقل ۱۲۰ تن ظرفیت در خواب اول و ۶۰ تن ظرفیت در خواب دوم نیاز است. البته این حداقل موردنیاز است و معمولاً از سیلوهای بیشتری جهت اطمینان از تعویض و نظافت سیلوهای قبلی استفاده می گردد. همچنین جهت خروج یکنواخت گندم رطوبت زده و جلوگیری از نوسان رطوبت در سیستم کف این سیلوها باید بصورت چند خروجه (شانه تخم مرغی) ساخته شوند تا از همه جای سیلو به طور یکنواخت گندم خارج شده و سطح سیلو نیز بطور یکنواخت پائین آید.

اعمال تغییرات در قوانین بسته به شرایط خاص

با اینکه قوانین پیش گفته اصول نم زنی هستند اما برخی موارد بسته به نیاز امکان تغییر در آنها وجود دارد. هرگونه تغییر در خواب اول بطور مستقیم روی رطوبت مغز دانه و هرگونه تغییر در خواب دوم روی رطوبت سبوس و مرز چسبیده به آن تاثیرگذار است. در مواردی مثل گرمای شدید هوا در تابستان و مناطق گرمسیر افت رطوبت قسمت های خارجی دانه گندم بخصوص در سیلوها و مسیرهای انتقال گندم بالا می رود، در این شرایط می توان میزان رطوبت خواب دوم را بالاتر از یک سوم کل رطوبت برد. در مواردی که گندم بسیار سخت و مغز زیادی به سیستم تزریق می شود نیز اندازه ذرات ممکن است بالا رود که با افزایش رطوبت خواب اول می توان مز نرم تر با ذرات ریزتر استخراج کرد، لذا همواره باید سعی نمود انعطاف پذیری لازم در تنظیم سیستم نم زنی را داشته باشیم.

پژمان داوری دهکردی

نظرات کاربران (46)

Minor 1 ethanol decreases levels of doxycycline by increasing elimination propecia hairline

1402/05/13

cheapest propecia uk I ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts on this sort of space

1402/05/03

buy cialis generic online Talk to your doctor about whether lisinopril is right for you

1402/04/03

This old man does not know cialis online india

1402/02/27

a

watch replica replicas watch replica shop watch swiss best watch replica swiss clocks swiss watches hot swiss replicas clone swiss watch copy swiss watches replica watch hot perfect swiss watch replica watch best cheap replica watch aaa replica watch replica swiss replica watches buy swiss watches store replica swiss watch swiss watch sale online luxury watches replica watch shop replica sale replica luxury replica watches best watch replica best hot watch replica swiss watches sale new watch sale copy watch style swiss repicas all shop watch shop watch good swiss watch all swiss watch all watches perfect watch luxury shop watch best watchss best watch aaa replica watch shipping watch replica swiss watch replica replica watchs shop replica watch fake luxury watches fake watch shop watch replica watch replica Zodiac Replica watches Zenith Replica watches Wittnauer Replica watches Waltham Replica watches Victorinox Replica watches Versace Replica watches Van Cleef Arpels Replica watches Valentino Replica watches Vacheron Constantin Replica watches Universal Geneve Replica watches Ulysse Nardin Replica watches U Boat Replica watches TW Steel Replica watches Tudor Replica watches Tourneau Replica watches Tissot Replica watches Tiffany Co Replica watches Technomarine Replica watches Tag Heuer Replica watches Swatch Replica watches Sinn Replica watches Shinola Replica watches Seiko Replica watches Salvatore Ferragamo Replica watches Rue Du Rhone Replica watches Romain Jerome Replica watches Rolex Replica watches Roger Dubuis Replica watches Richard Mille Replica watches Raymond Weil Replica watches Rado Replica watches Porsche Design Replica watches Pierre Kunz Replica watches Piaget Replica watches Philippe Charriol Replica watches Philip Stein Replica watches Perrelet Replica watches Patek Philippe Replica watches Parmigiani Replica watches Panerai Replica watches Oris Replica watches Omega Replica watches NOA Replica watches Nixon Replica watches Movado Replica watches Mont Blanc Replica watches Mido Replica watches Michele Replica watches Michael Kors Replica watches Maurice Lacroix Replica watches Mauboussin Replica watches Marc By Marc Jacobs Replica watches LUXURMAN Replica watches Lucien Piccard Replica watches Longines Replica watches Kreiger Replica watches Jaeger LeCoultre Replica watches Jacob Co Replica watches IWC Replica watches Invicta Replica watches Hublot Replica watches Heuer Replica watches Hermes Replica watches Henry Dunay Replica watches Harry Winston Replica watches Hamilton Replica watches Gucci Replica watches Graham Replica watches Glycine Replica watches Glashutte Replica watches Givenchy Replica watches Girard Perregaux Replica watches Gevril Replica watches Gerald Genta Replica watches Fred of Paris Replica watches Franck Muller Replica watches Franck Dubarry Replica watches Fossil Replica watches Fortis Replica watches Ferrari Replica watches Fendi Replica watches Ernst Benz Replica watches Elgin Replica watches Edox Replica watches Eberhard Replica watches Ebel Replica watches Dunhill Replica watches Dolce Gabana Replica watches de Grisogono Replica watches David Yurman Replica watches Croton Replica watches Corum Replica watches Concord Replica watches Citizen Replica watches Chronoswiss Replica watches Christian Dior Replica watches Chopard Replica watches Chaumet Replica watches Charriol Replica watches Chanel Replica watches Casio Replica watches Cartier Replica watches Carrera y Carrera Replica watches Carl F. Bucherer Replica watches Calvin Klein Replica watches Burberry Replica watches Bulova Replica watches Bulgari Replica watches Bucherer Replica watches Breitling Replica watches Breguet Replica watches Bovet Replica watches Boucheron Replica watches Blancpain Replica watches Bertolucci Replica watches Bell Ross Replica watches Bedat Co Replica watches Baume Mercier Replica watches Ball Replica watches B.R.M Replica watches Audemars Piguet Replica watches Anonimo Replica watches Alpina Replica watches ALOR Replica watches Alain Silberstein Replica watches A. Lange Sohne Replica watches replica Zenith SWISS Watches replica Porsche SWISS Watches replica Oris SWISS Watches replica Mido SWISS Watches replica Lamborghini SWISS Watches replica Hermes SWISS Watches replica Bell Ross SWISS Watches replica Vacheron Constantin SWISS Watches replica Tudor SWISS Watches replica TAG HEUER SWISS Watches replica Rolex SWISS Watches replica Roger Dubuis SWISS Watches replica R M SWISS Watches replica Piaget SWISS Watches replica Patek Philippe SWISS Watches replica PARMIGIANI SWISS Watches replica Panerai SWISS Watches replica Omega SWISS Watches replica Longines SWISS Watches replica JAEGER LECOULTRE SWISS Watches replica IWC SWISS Watches replica Hublot SWISS Watches replica Glashutte SWISS Watches replica Franck Muller SWISS Watches replica Chopard SWISS Watches replica Chanel SWISS Watches replica Cartier SWISS Watches replica Bvlgari SWISS Watches replica Breitling SWISS Watches replica BREGUET SWISS Watches replica Blancpain SWISS Watches replica Audemars Piguet SWISS Watches replica A Lange Sohne SWISS Watches Zenith Replica Vacheron Constantin Replica Ulysse Nardin Replica U Boat Replica Tudor Replica Tissot Replica TAG Heuer Replica Seiko Replica Romain Jerome Replica Rado Replica Piaget Replica Patek Philippe Replica Parmigiani Fleurier Replica Panerai Replica Oris Replica Omega Replica Movado Replica Montblanc Replica Michele Replica Maurice Lacroix Replica Longines Replica Jaeger LeCoultre Replica IWC Replica Invicta Replica Hublot Replica Hamilton Replica Graham Replica Glashutte Original Replica Girard Perregaux Replica Dior Replica Corum Replica Chopard Replica Cartier Replica Bvlgari Replica Breitling Replica Breguet Replica Blancpain Replica Bell Ross Replica Baume Mercier Replica Audemars Piguet Replica A.Lange Sohne Replica Zenith Vacheron Constantin Ulysse Nardin U Boat tudor Tissot Tag Heuer Romain Jerome Roger Dubuis Raymond Weil Rado porsche design Piaget patek philipe Parmigiani Panerai Oris Omega MontBlanc Maurice Lacroix Longines jaeger lecoultre Jacob Co IWC Hublot Hermes Harry Winston hamilton Graham glashutte girard perregaux Franck Muller Fortis emporio armani Ebel Dior Corum Chronoswiss Chopard Cartier Bvlgari Breitling Breguet blancpain Bell Ross baume mercier Audemars Piguet Anonimo Alain Silberstein A.Lange Sohne replica Zenith watches replica Vacheron Constantin watches replica Ulysse Nardin watches replica U-Boat watches replica TW Steel watches replica Tudor watches replica Tissot watches replica Technomarine watches replica TAG Heuer watches replica Seiko watches replica Romain Jerome watches replica Rolex watches replica Roger Dubuis watches replica Richard Mille watches replica Raymond Weil watches replica Rado watches replica Porsche Design watches replica Piaget watches replica Perrelet watches replica Patek Philippe watches replica Panerai watches replica Oris watches replica Omega watches replica Movado watches replica Michele watches replica Longines watches replica Jaeger-LeCoultre watches replica Jacob & Co. watches replica IWC watches replica Invicta watches replica Hublot watches replica Hamilton watches replica Graham watches replica Glashutte Original watches replica Girard Perregaux watches replica Ebel watches replica Corum watches replica Chopard watches replica Cartier watches replica Bulgari watches replica Breitling watches replica Breguet watches replica Blancpain watches replica Bell & Ross watches replica Bedat & Co watches replica Baume & Mercier watches replica Audemars Piguet watches replica Alain Silberstein watches Audemars Pigue Watches Patek Philippe Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Vacheron Constantin Replica Watches Patek Philippe Replica Watches hublot Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Breitling Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Patek Philippe Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Tudor Replica Watches Tudor Replica Watches PANERAI Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches TAG Heuer Replica Watches Cartier Replica Watches rolex Replica Watches rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Cartier Replica Watches Hublot Replica Watches IWC Replica Watches Breitling Replica Watches Hublot Replica Watches Omega Replica Watches Bvlgari Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Hublot Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches

1402/02/08

online cialis pharmacy Yan Ming glanced at the crowd below, and seemed to have seen supliments to lower my blood sugar something, and the light flashed in his eyes

1401/12/14

Avoid use with drugs that also increase the QT interval and in patients with risk factors for prolonged QT interval 5 buy cialis canadian

1401/12/10

Speak with regulatory body buy online cialis

1401/12/09

may increase bioavailability of progesterone tamoxifen dental side effects

1401/11/29

cialis professional 29 BC risk NWS Land et al

1401/11/17

nolvadex gynecomastia In general, any drugs that exhibit progestogenic activity retain water, be converted in a female hormones, etc

1401/11/16

Some physicians prescribe low dose aromatase inhibitors for men with early- onset gynecomastia where to buy female viagra pill

1401/11/13

priligy farmacias del ahorro Antimetastatic effects of PSK Krestin, a protein bound polysaccharide obtained from basidiomycetes an overview

1401/11/12

07 Ојm; mean SEM; n 35 dendritic segments and estradiol treated cultures 0 priligy united states

1401/11/12

tadalafil vs viagra It is also called pregnancy related milk fever, parturient paresis or puerperal tetany

1401/11/12

priligy 30 mg Tamsulosin was a cost effective option compared to nifedipine

1401/11/10

But if you suffer from hypertension or hypotension and already have a prescription, turmeric may interfere with your blood pressure medication commande de furosemide 100 mg sur site securisee Mind and body exercises such as qigong, tai chi, and yoga may help relieve fatigue

1401/11/10

About 1 of the United States population is believed to be carriers of the mutated gene viagra drink

1401/11/07

risks of taking clomid when you already ovulate Effects of C2 ceramide in combination with a prolactin blocking antibody

1401/11/06

I felt the same, it was causing soo much stress nolvadex for pct Prolactin Gyno Will nolva or clomid work

1401/11/03

danazol diclofenac achilles tendonitis Our fear for our lives was confirmed when the incident ended with the ruthless and brutal attack on my husband, me, and, most importantly, our 2 year old child, Ng said viagra pill cost

1401/09/21

HPTA recovery is a slow process, there s no shortcuts finpecia uk

1401/09/21

The alternative media is flooded with 127 papers on the connection of thimerosal with autism buying azithromycin online

1401/09/21

does propecia work 5G, suggesting that pharmacologic inhibition of GLS enhances efficacy of chemotherapy, which may be leveraged to improve clinic outcome in glutamine addicted tumors

1401/09/20

mail order propecia A breast cancer mouse model found that AHCC did not affect tamoxifen or letrozole efficacy, but had some cytotoxic effect on its own

1401/09/20

lasix medication side effects The maximal endometrial thickness was 18 mm and the minimum was 5 mm Table 2

1401/08/29

Younis T, Rayson D, Dewar R, Skedgel C stromectol active ingredient anyone out there with first hand experience

1401/08/29

I am a 14 year cancer survivor doxycycline malaria buy online The discovery of new biomarkers that classify patient subgroups with potential drug resistance and the identification of new therapeutic targets have therefore become increasingly relevant 1 3

1401/08/25

clomid 50 mg Presence of BRCA gene mutations For any given stage, patients with the BRCA1 gene mutation appear to have a worse prognosis than those with sporadic tumors, perhaps because they have a higher proportion of high grade, hormone receptor negative cancers

1401/08/24

3 cases of VTE per 100, 000 person years priligy cvs

1401/08/18

side effects for tamoxifen Gray; Executive Committee E

1401/08/18

html losartan orion 100mg The rejection of the Allstream deal comes as strugglingsmartphone maker BlackBerry Ltd, one of Canada s best known technology companies, is in talks with foreign playersincluding Cisco Systems, Google Inc and SAP about selling them all or parts of itself, sourceshave told Reuters stromectol over the counter uk

1401/08/15

There are a variety of forms that DMSO is available but the gel version works the best and is the easiest to use ivermectin pour on In one aspect of this embodiment, the method further comprises administering BVD 523 or a pharmaceutically acceptable salt thereof to a subject having one or more of the markers

1401/08/05

half life of lasix Marquis, USA 2022 04 23 03 58 44

1401/07/15

Дом дракона 7 серия Дом дракона 7 серия Дом Дракона 7 Серия

1401/07/10

Фильмы музыка сериалы онлайн

1401/07/09

how much doxycycline should i take for sinus infection 2019; 3 2 216 218.

1401/06/25

chlomid nolvadex supplier

1401/06/22

ordering tamoxifen and clomid Most guys say that they recognize when they are starting to suffer from testosterone drop because they feel depressed, and have low energy levels, at the point of a SARMs cycle where they are working out harder and should be gathering strength and endurance.

1401/06/19

cialis prices The truth of the matter is sometimes it happens and sometimes it doesn t

1401/06/16

Sadly, shipping is not free buy cialis non prescription Answer No, it is not possible to identify potential non-responders to a PDE 5 inhibitor such as Cialis, Levitra or Viagra, other than by a trial of these medications in the setting of sexual activity

1401/06/14

A minimum of 24 hours should elapse after the last dose of sildenafil or vardenafil is taken before a nitrate can be used can you buy priligy Men that are physically active and have a BMI that is normal and lower than 25 kg m2, however, have a 30 reduced chance of having erectile dysfunction than individuals that participate in little or no exercise and have a BMI at or higher than 28

1401/06/12

legit cialis online It would be nice if there is a better way to compare the prices of both Cialis and meds online

1401/06/09

Cialis Viagra Interaction stromectol 12mg online

1401/05/26

Walmart Prescription Drug Plan buy cialis daily online

1401/05/07

Levitra Cialis Ou Viagra lasix loop diuretic Cialis Online Sicuro

1400/10/28

دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
دیدگاه:
ارسال