تاثیر سختی گندم بر فرآیند آسیاب و کیفیت آرد

تاریخ انتشار: 1399/10/15

مسلماً نوع و کیفیت گندم ورودی به یک سیستم آسیاب نقش تعیین کننده ای در آرد خروجی ایفاء می کند و نمی توان از گندم نامناسب توقع آرد با کیفیت داشت. دانه گندم دارای خصوصیات فیزیکی و شیمیایی است که مفهوم کیفیت گندم را براساس آن پارامترها بیان می نمایند.

یکی از خصوصیات فیزیکی مهم گندم سختی آن است. منبع ایجاد تفاوت در سختی گندم ها نحوه به هم پیوستگی گرانول های نشاسته گندم است. گندم سخت پیوستگی بیشتر و فضای خالی کمتری بین گرانول های خود دارد، بنابراین پیوندهای مستحکم تری بین گرانول های خود دارد که گسستن آنها از یکدیگر را دشوار می کند، این گندم ها غالباً پروتئین بیشتری نیز دارند.

 کاربرد سختی گندم

امروزه از گندم دروم با پروتئین بالای ۵/۱۲ درصد جهت تولید محصولات خمیری مانند ماکارونی، اسپاگتی، نودل و ورمیشل استفاده می گردد، زیرا خمیر حاصل از آنها واکنش خوبی در هنگام اکسترود شدن از خود نشان می دهند، برای نان و محصولات خمیری نیز گندم سخت با پروتئین بیش از ۱۱ گزینه مناسبی خواهد بود و جهت پخت کیک، شیرینی، کوکی و بیسکویت نیز می توان از گندم نرم با پروتئین پائین استفاده نمود.

جهت بررسی میزان سختی گندم می توان از آزمون PSI طبق استاندارد AACC ۵۵-۳۰ استفاده نمود، همچنین می توان از دستگاه های SKCS و یا برابندر نیز استفاده نمود.

تاثیر در فرآیند آسیابانی

نکته ای که محرز است این است که میزان انرژی مصرفی جهت شکافتن دانه گندم نرم و سخت متفاوت است، در یک بررسی مشخص گردید جهت شکافتن یک کیلوگرم دانه گندم نرم به حدود ۴۶ کیلوژول نیرو نیاز است در حالی که این مقدار در گندم سخت به حدود ۱۲۴ کیلوژول افزایش پیدا نمود. مسلماً این تفاوت در انرژی مصرفی سبب تغییراتی در روند مشروط سازی و آسیاب گندم می گردد.

مطابق تحقیقات به عمل آمده در بخش مشروط سازی می بایست رطوبت گندم سخت را به حدود ۱۶ تا ۱۷ درصد رسانید و جهت گندم نرم رطوبت ۱۵ درصد کافی می باشد، این تفاوت بدلیل متراکم بودن و الاستیک بودن اندوسپرم گندم سخت می باشد. بنابراین گندم سخت جهت جذب این رطوبت نیاز به زمان خواب بالاتری (حدود ۲۴ تا ۳۶ ساعت) نیز دارد، زیرا که بافت متراکم تر پیشروی رطوبت در ابعاد مولکولی را کند می نماید و گندم نرم زمان خواب کمتری را می طلبد (حدود ۱۲ ساعت (در بخش آسیاب شکنندگی گندم سخت نسبت خرد شدگی به تراش بیشتری را حاصل می نماید، بدین معنی که گندم سخت شکنندگی بیشتر و قابلیت تراش لایه های اندوسپرم بدون شکنندگی سبوس کمتری ایجاد می نماید. از طرف دیگر در گندم نرم که لایه های اندوسپرم چسبندگی بیشتری به سبوس دارند نیاز به مراحل تراش بیشتری احساس می گردد. لذا در آسیاب گندم سخت مراحل برک کمتری نیاز است و آسیب نشاسته بیشتری هنگام خرد نمودن اندوسپرم در سایز سمولینا و میدلینگ برای رساندن آنها به سایز آردی تولید می گردد

.در الک ها مسلماً وجود استحکام اندوسپرم گندم های سخت سبب تولید ذرات مغز با سایز میانی می گردد که حرکت راحت تر و جداسازی بهتر با مساحت توری کمتری را حاصل می نماید. این در حالی است که در گندم های نرم چسبندگی ذرات اندوسپرم به یکدیگر و به سطوح سبب می شود هنگام کاهش سایز ذرات جدا شده اندازه ای متفاوت ایجاد نمایند. لذا ۵۰ درصد کل آرد تولیدی با این گندم ها سایزی کمتر از ۵۰ میکرون دارند و این در حالی است که این مقدار در گندم سخت ۲۵ درصد است.

متاسفانه به خصوص در برخی مناطق کشور این نکته که گندم متناسب با دیاگرام طراحی شده مصرف گردد رعایت نمی گردد. این اشتباه گاهاً بدلیل عدم آگاهی از این مهم، عدم توجه به آن، سوء مدیریت در ابعاد کلان و یا اجبار به مصرف گندمی متفاوت پیش می آید.

برای مثال هنگامی که گندم نرم به آسیاب طراحی شده برای گندم سخت تزریق می گردد این گندم نیازمند آسیابی با طول خط برک بلند برای تراش بیشتر اندوسپرم از روی پرک سبوس است، دقیقاً خلاف دیاگرام طراحی شده برای گندم سخت! نتیجه اینکه آسیابان مجبور می شود جهت جلوگیری از سرریز بار در والس های برک و فشار بیش از حد به غلتک ها ۱۰ تا ۲۰ درصد ظرفیت آسیاب را پائین بیاورد تا علاوه بر کارکرد صحیح در سیستم والس ها الک ها نیز بتوانند به درستی تفکیک را انجام دهند. مشکل مضاعف زمانی است که علیرغم تمامی این تلاش ها بدلیل نشاسته ای بودن جنس گندم های نرم، این نشاسته نرم بصورت پودر در والس های برک ایجاد مشکل و گرد کرده و ورودی والس و درب های آنها و برس ها را پر از گرد آرد نرم می نماید، نشاسته نرم چسبیده به پرک سبوس نیز بخوبی در برک ها تراشیده نشده و این بار به والس های DBr و گریدرها منتقل می گردد، این مشکل زمانی از حد می گذرد که رطوبت بالا بوده و هوا گرم باشد. نتیجه آنکه مصرف کننده با یک آرد نرم مرطوب اصطلاحاً پفکی روبرو می گردد که در ادامه مشکلات پخت نیز پیدا می کند.

در تزریق گندم سخت به آسیاب نرم اما مشکلی دیگر بوجود می آید. گندم سخت نیاز به خط برک کوتاه تر دارد زیرا که اساساً با خرد شدن و تراش اندوسپرم شکننده از روی سبوس مشکلی ندارند اما در این نوع گندم نسبت مغز درشت به آرد زیاد است که نیازمند خطوط ریداکشن بیشتر و مغزگیری بیشتر با استفاده از مغزگندم گیر دارد و این چیزی است که در دیاگرام طراحی شده برای گندم نرم وجود ندارد بنابراین عدم تفکیک درست مغز سبب بوجود آمدن مشکلاتی در پاکی بار و کاهش کیفیت به خصوص در تولید آردهای صنعتی می گردد.

تاثیر بر خصوصیات پخت

میزان پروتئین گندم و سختی آن با یکدیگر رابطه مستقیم دارد، در بررسی های به عمل آمده روی دو رقم گندم با سختی و دیگر ویژگی های متفاوت مشخص گردید گندم با سختی بالاتر (۵۷ PSI) نسبت به گندم با سختی پائین تر (۴۶ PSI) قدرت بالاتری در منحنی فارینوگراف از خود نشان داده و بنابراین این گندم حداکثر تنش برشی و کششی کمتری نشان می دهد.

همچنین در بررسی دیگری نیز ارتباط منفی بین اندیس سختی PSI و برخی پارامترهای آلئوگرافی شامل مقاومت خمیر و قابلیت کششی خمیر یافت گردید، به همین دلیل مصرف گندم سخت برای تولید آرد نول ماکارونی توصیه می شود و برای تولید آرد سمولینا از گندم دروم استفاده می گردد، لذا باید نسبت به محصول مورد نیاز گندم متناسب استفاده نمود.

همانطور که گفته شد گندم های سخت پروتئین بالاتری نسبت به گندم نرم دارند. در یک مطالعه با بررسی گندم های مختلف مشاهده گردید افزایش ۱ % پروتئین سبب پخت نان با ۲/۱ میلی لیتر حجم بیشتر می گردد، به جدول ذیل دقت نمائید.

با نگاهی اجمالی به داده های این جدول می توان دریافت پس از آسیاب گندم های سخت آردی با پروتئین بیشتر، اندازه ذرات درشت تر یا شکری تر، مالتوز و آمیلوز بیشتر، آسیب نشاسته بالاتر و متعاقباً جذب آب بیشتر نسبت به آرد گندم های نرم حاصل می شود.

با توجه به مشکلات ذکر شده مشخص است انتخاب نادرست گندم جهت تولید محصولی خاص ممکن است سبب بوجود آمدن محصولی دیگر با خصوصیاتی متفاوت از نیاز مصرف کننده گردد. متاسفانه امروزه در برخی کارخانجات به این مهم توجه نشده و یا در صورت توجه حمایت های کافی از سوی سازمان ها برای تهیه گندم متناسب با محصول مورد تقاضا انجام نمی گردد. حل این مشکلات نیاز به همکاری سازمان ها و مراجع ذی صلاح با تولید کنندگان این صنعت دارد.

زهرا نبی زاده

 

نظرات کاربران (51)

viagra pill cost To slow the spread of COVID 19, the CDC recommends you

1402/05/10

cialis without prescription Mathematical modeling suggests that these results are best explained by a combination of both treatment and prevention 53

1402/05/03

There is evidence to suggest that some dietary components can reduce the risk of breast cancer cialis professional

1402/03/30

buy generic cialis online safely Ignatia in homeopathic potency has a long history of use the treatment of anxiety

1402/02/25

a

watch replica replicas watch replica shop watch swiss best watch replica swiss clocks swiss watches hot swiss replicas clone swiss watch copy swiss watches replica watch hot perfect swiss watch replica watch best cheap replica watch aaa replica watch replica swiss replica watches buy swiss watches store replica swiss watch swiss watch sale online luxury watches replica watch shop replica sale replica luxury replica watches best watch replica best hot watch replica swiss watches sale new watch sale copy watch style swiss repicas all shop watch shop watch good swiss watch all swiss watch all watches perfect watch luxury shop watch best watchss best watch aaa replica watch shipping watch replica swiss watch replica replica watchs shop replica watch fake luxury watches fake watch shop watch replica watch replica Zodiac Replica watches Zenith Replica watches Wittnauer Replica watches Waltham Replica watches Victorinox Replica watches Versace Replica watches Van Cleef Arpels Replica watches Valentino Replica watches Vacheron Constantin Replica watches Universal Geneve Replica watches Ulysse Nardin Replica watches U Boat Replica watches TW Steel Replica watches Tudor Replica watches Tourneau Replica watches Tissot Replica watches Tiffany Co Replica watches Technomarine Replica watches Tag Heuer Replica watches Swatch Replica watches Sinn Replica watches Shinola Replica watches Seiko Replica watches Salvatore Ferragamo Replica watches Rue Du Rhone Replica watches Romain Jerome Replica watches Rolex Replica watches Roger Dubuis Replica watches Richard Mille Replica watches Raymond Weil Replica watches Rado Replica watches Porsche Design Replica watches Pierre Kunz Replica watches Piaget Replica watches Philippe Charriol Replica watches Philip Stein Replica watches Perrelet Replica watches Patek Philippe Replica watches Parmigiani Replica watches Panerai Replica watches Oris Replica watches Omega Replica watches NOA Replica watches Nixon Replica watches Movado Replica watches Mont Blanc Replica watches Mido Replica watches Michele Replica watches Michael Kors Replica watches Maurice Lacroix Replica watches Mauboussin Replica watches Marc By Marc Jacobs Replica watches LUXURMAN Replica watches Lucien Piccard Replica watches Longines Replica watches Kreiger Replica watches Jaeger LeCoultre Replica watches Jacob Co Replica watches IWC Replica watches Invicta Replica watches Hublot Replica watches Heuer Replica watches Hermes Replica watches Henry Dunay Replica watches Harry Winston Replica watches Hamilton Replica watches Gucci Replica watches Graham Replica watches Glycine Replica watches Glashutte Replica watches Givenchy Replica watches Girard Perregaux Replica watches Gevril Replica watches Gerald Genta Replica watches Fred of Paris Replica watches Franck Muller Replica watches Franck Dubarry Replica watches Fossil Replica watches Fortis Replica watches Ferrari Replica watches Fendi Replica watches Ernst Benz Replica watches Elgin Replica watches Edox Replica watches Eberhard Replica watches Ebel Replica watches Dunhill Replica watches Dolce Gabana Replica watches de Grisogono Replica watches David Yurman Replica watches Croton Replica watches Corum Replica watches Concord Replica watches Citizen Replica watches Chronoswiss Replica watches Christian Dior Replica watches Chopard Replica watches Chaumet Replica watches Charriol Replica watches Chanel Replica watches Casio Replica watches Cartier Replica watches Carrera y Carrera Replica watches Carl F. Bucherer Replica watches Calvin Klein Replica watches Burberry Replica watches Bulova Replica watches Bulgari Replica watches Bucherer Replica watches Breitling Replica watches Breguet Replica watches Bovet Replica watches Boucheron Replica watches Blancpain Replica watches Bertolucci Replica watches Bell Ross Replica watches Bedat Co Replica watches Baume Mercier Replica watches Ball Replica watches B.R.M Replica watches Audemars Piguet Replica watches Anonimo Replica watches Alpina Replica watches ALOR Replica watches Alain Silberstein Replica watches A. Lange Sohne Replica watches replica Zenith SWISS Watches replica Porsche SWISS Watches replica Oris SWISS Watches replica Mido SWISS Watches replica Lamborghini SWISS Watches replica Hermes SWISS Watches replica Bell Ross SWISS Watches replica Vacheron Constantin SWISS Watches replica Tudor SWISS Watches replica TAG HEUER SWISS Watches replica Rolex SWISS Watches replica Roger Dubuis SWISS Watches replica R M SWISS Watches replica Piaget SWISS Watches replica Patek Philippe SWISS Watches replica PARMIGIANI SWISS Watches replica Panerai SWISS Watches replica Omega SWISS Watches replica Longines SWISS Watches replica JAEGER LECOULTRE SWISS Watches replica IWC SWISS Watches replica Hublot SWISS Watches replica Glashutte SWISS Watches replica Franck Muller SWISS Watches replica Chopard SWISS Watches replica Chanel SWISS Watches replica Cartier SWISS Watches replica Bvlgari SWISS Watches replica Breitling SWISS Watches replica BREGUET SWISS Watches replica Blancpain SWISS Watches replica Audemars Piguet SWISS Watches replica A Lange Sohne SWISS Watches Zenith Replica Vacheron Constantin Replica Ulysse Nardin Replica U Boat Replica Tudor Replica Tissot Replica TAG Heuer Replica Seiko Replica Romain Jerome Replica Rado Replica Piaget Replica Patek Philippe Replica Parmigiani Fleurier Replica Panerai Replica Oris Replica Omega Replica Movado Replica Montblanc Replica Michele Replica Maurice Lacroix Replica Longines Replica Jaeger LeCoultre Replica IWC Replica Invicta Replica Hublot Replica Hamilton Replica Graham Replica Glashutte Original Replica Girard Perregaux Replica Dior Replica Corum Replica Chopard Replica Cartier Replica Bvlgari Replica Breitling Replica Breguet Replica Blancpain Replica Bell Ross Replica Baume Mercier Replica Audemars Piguet Replica A.Lange Sohne Replica Zenith Vacheron Constantin Ulysse Nardin U Boat tudor Tissot Tag Heuer Romain Jerome Roger Dubuis Raymond Weil Rado porsche design Piaget patek philipe Parmigiani Panerai Oris Omega MontBlanc Maurice Lacroix Longines jaeger lecoultre Jacob Co IWC Hublot Hermes Harry Winston hamilton Graham glashutte girard perregaux Franck Muller Fortis emporio armani Ebel Dior Corum Chronoswiss Chopard Cartier Bvlgari Breitling Breguet blancpain Bell Ross baume mercier Audemars Piguet Anonimo Alain Silberstein A.Lange Sohne replica Zenith watches replica Vacheron Constantin watches replica Ulysse Nardin watches replica U-Boat watches replica TW Steel watches replica Tudor watches replica Tissot watches replica Technomarine watches replica TAG Heuer watches replica Seiko watches replica Romain Jerome watches replica Rolex watches replica Roger Dubuis watches replica Richard Mille watches replica Raymond Weil watches replica Rado watches replica Porsche Design watches replica Piaget watches replica Perrelet watches replica Patek Philippe watches replica Panerai watches replica Oris watches replica Omega watches replica Movado watches replica Michele watches replica Longines watches replica Jaeger-LeCoultre watches replica Jacob & Co. watches replica IWC watches replica Invicta watches replica Hublot watches replica Hamilton watches replica Graham watches replica Glashutte Original watches replica Girard Perregaux watches replica Ebel watches replica Corum watches replica Chopard watches replica Cartier watches replica Bulgari watches replica Breitling watches replica Breguet watches replica Blancpain watches replica Bell & Ross watches replica Bedat & Co watches replica Baume & Mercier watches replica Audemars Piguet watches replica Alain Silberstein watches Audemars Pigue Watches Patek Philippe Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Vacheron Constantin Replica Watches Patek Philippe Replica Watches hublot Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Breitling Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Patek Philippe Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Tudor Replica Watches Tudor Replica Watches PANERAI Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches TAG Heuer Replica Watches Cartier Replica Watches rolex Replica Watches rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Cartier Replica Watches Hublot Replica Watches IWC Replica Watches Breitling Replica Watches Hublot Replica Watches Omega Replica Watches Bvlgari Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Hublot Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches

1402/02/08

Можно предположить, что у общества, взятого на определенном историческом этапе, также как и у индивида, формируется Сверх-Я. Это Сверх-Я культурное эпохи суть впечатление, оставленное людьми особой духовной силы – вождями, правителями и т. п. Как правило, это такие люди, у которых какая-либо одна страсть получила сильное и при этом чистое выражение. Что делать

1402/01/08

Психоаналитику важно использовать в своей работе собственное бессознательное. Для этого ему необходимо осознание личных комплексов, а также избегание сопротивлений, засоряющих восприятие психоаналитика, делающих его необъективным. Как вернуть интерес к жизни: 11 шагов

1402/01/08

Vid allvarlig penicillinallergi ges Dalacin 300 mg x 3, barn 10 mg kg x 3 coupons for cialis 20 mg PubMed 8992330

1401/12/18

Adjunct measures, including courses of dietary supplements such as oral antioxidants, may be beneficial Ebisch 2007 buy cialis online us

1401/12/09

35 sodium content 50 to 80mg 100kCal Dogs who require severe sodium restriction should be offered food with less than 0 cialis generic reviews

1401/12/04

PMID 11114856 Review women viagra pills It is required to mix 1 egg yolk with the milkweed juice about 3 g

1401/11/29

Sometimes wire bias can possibly be prevented by use of a Rota Extra Support wire instead of a Rota Floppy wire clomiphene for men side effects 12 25 patients treated for less than 28 days oral, IM or IV still PCR positive

1401/11/24

2020 Nov 24; 11 11 854 867 buy accutane uk no prescription

1401/11/22

buy priligy generic Renaldo feQdbgnWJVHxk 6 17 2022

1401/11/20

Lemmon WT, Paschal GW Jr how much does cialis cost Bradly GqAdPSPnSQqXkbVt 6 19 2022

1401/11/18

Devil stuff that buy generic lasix online Vortioxetine CYP2D6 poor metabolizers Results in higher systemic concentrations

1401/11/16

I took maca for a month or so and it worked perfectly how to deal with a dog on lasix

1401/11/15

The signs and symptoms associated with this syndrome are the same, though to a lesser degree, as the signs and symptoms seen with use of anticholinergic medications viagra over the counter usa Weiss BM, Zemp L, Seifert B, Hess OM

1401/11/15

6 after 96 h Magnification 10X priligy fda approval Multivariate modeling analyses were also applied to identify predictive variables for R2 values within kidneys affected by stenotic lesions

1401/11/14

how to make viagra work better 2 If the next 3 months of Clomid are unsuccessful, my doctor recommends that I try FSH injections since I will have been on clomid for a total of 6 consecutive months, including the 3 months before my miscarriage

1401/11/10

what is a normal dose of viagra Potential side effects of oral isotretinoin include inflammatory bowel disease, depression and severe birth defects

1401/11/06

estimate the patient s daily maintenance dose adjust the estimate to account for patient specific factors choose a dosing regimen decide whether to initiate therapy with a loading dose monitor the patient for toxicity and for therapeutic effect adjust the dose priligy premature ejaculation pills Gynecomastia develops in about 50 of athletes who abuse androgens and anabolic steroids

1401/11/04

where to get viagra pills En pacientes Child Pugh A se modificГі mГЎs frecuentemente la dosis y la duraciГіn del tratamiento fue mГЎs larga

1401/11/04

ivermectin dosage for scabies viagra diclofenac sod ec 75 mg en espanol The next generation often sees opportunities that are better than coming back to the family business, so continuity is one of the issues, said Roger King, director of the Tanoto Center for Asian Family Business and Entrepreneurship Studies at Hong Kong University of Science and Technology

1401/11/04

A pilot trial of high dose alpha tocopherol and ascorbate in early Parkinson s disease tamoxifen and vitamins to avoid

1401/09/26

buy nolvadex Tina Budde, Patient Advocate New York State Lymphedema Network Owner Lymphland

1401/09/24

ivermectin tablets for sale Once a diagnosis of cor pulmonale is made, it should be followed by further investigation to determine the underlying lung pathology

1401/09/24

1 If the etiology is believed to be non infectious and more consistent with an orbital inflammatory syndrome, steroids can be considered buy levitra in us without prescription

1401/09/18

how long do viagra last 0 vol were charged to a suitably sized flask equipped with a mechanical stirrer, dropping funnel and thermometer

1401/09/16

127 conducted a survey to assess the current practice of breast oncologists in the UK with respect to CYP2D6 testing and SSRI co treatment clomiphene testosterone

1401/08/28

Sheldon IDsCAoapsNUQ 5 21 2022 doxycycline 100mg where to buy it

1401/08/27

Want to read about Blood work on our forums stromectol 12mg tablets

1401/08/26

The estimated abortion rate around the world referred average by 3 does lasix contain sulfa

1401/08/23

A meta analysis of adverse effects of a SERM, raloxifene used for treatment or prevention of osteoporosis in postmenopausal women found a statistically significant reduction in the need for prolapse surgery at three year follow up OR 0 does tamoxifen cause joint pain vaginal itching or dryness;

1401/08/22

PUBMED Abstract Cohen BM, Dressler WE Acute aromatics inhalation modifies the airways priligy reddit Although various prediction models have been generated to determine the CC response, none has proven to be useful prospectively

1401/08/16

trimagnesium citrate anhydrous decreases levels of levothyroxine by inhibition of GI absorption is stromectol over the counter

1401/08/10

buy cialis 5mg daily use 6 months for patients receiving anastrozole 1 mg and PMS Tamoxifen tamoxifen citrate 20 mg, respectively

1401/08/07

Rather, sleep hygiene is one part of a multi modal treatment, called cognitive behavioral therapy for insomnia CBTI, that is recommended taking lasix and still swelling

1401/07/15

Дом дракона 7 серия Дом дракона 7 серия Дом Дракона 7 Серия

1401/07/09

Фильмы музыка сериалы онлайн

1401/07/09

123, 124 Prostatic, testicular, primary vesical, penile, penile prosthesis, pilonidal sinus, and urachal involvement are described. how long does doxycycline take to work

1401/06/26

tamoxifen without prescription Supplement Queen.

1401/06/22

Clomid is available over the counter in some countries with fewer regulations but don t get Clomid over the counter. siphene buy no prescription

1401/06/19

After that, countless practitioners rushed to Gu Min, everyone wanted to kill Gu Min here, after all, there were so many people there, there was no reason not to soft tab cialis After resting male over the counter enhancement similar to cialis for a while, he hesitated Senior Brother Zhou, I heard male over the counter enhancement similar to cialis Natural Dick Growth Exercise from the brothers and sisters on the mountain that you are the only one who can cook hot pot When Zhou Zhou heard this, he felt no more tiredness, his eyes lit up, and asked Why, male over the counter enhancement similar to cialis do you like this thing too It s not easy to find disciples who also like to eat hot pot on the mountain, but Zhou Zhou quickly shook his head, But my uncle asked me to retreat and break through, I male over the counter enhancement similar to cialis can southflaortho

1401/06/16

Metal snaps allow the O ring to be easily replaced with something smaller or larger so you can play with any toy discreet cialis meds Rarely require antibiotic resistance with evidence from this branch to bring worries to correct wheelchair for life

1401/06/14

donde comprar priligy mexico 4 boneless, skinless breast halves, pounded 1 4-inch thick

1401/06/12

viagra cialis online All the health products we offer for sale are quality generics that are very effective well-tolerated

1401/06/10

levitra 10mg orodispersible erectile ivermectin for horses

1401/05/26

Amoxicillin Chlymidia buy cialis online united states Amoxicillin Causing Sickness

1401/05/06

Wattuw https://newfasttadalafil.com/ - Cialis The following are the results when the HbAc is being used to diagnose diabetes Normal Less than Xpihfm puedo comprar viagra en la farmacia buying generic cialis online safe Viagra Sin Enganos Tadalafil 40 Mg Dose Cfkmel https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

1401/02/24

lasix for hypertension lasix side effects potassium Can I Order Celexa Online

1400/10/28

دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
دیدگاه:
ارسال