تفسیر مفهومی دیاگرام به عنوان یکی از دغدغه های مهم آسیابانان

تاریخ انتشار: 1400/03/03

تفسیر مفهومی دیاگرام به عنوان یکی از دغدغه های مهم آسیابانان

یادداشت از محمد حسن زارعین، دیاگرامیست


موضوع دیاگرام و فهم زوایای آن از دیر باز از دغدغه‌ های اصلی آسیابانان بوده است. در این مقاله سعی می‌کنیم هدفی کلی از دیاگرام را ترسیم کرده و بخش‌های تفکیکی و ارتباط آنها را به اختصار بیان کنیم.

در بحث مشروط سازی به صورت آگاهانه به گندم زمان و رطوبت می‌دهیم تا اهدافی را که در آسیاب به دنبال آن هستیم، محقق کنیم. هنگامیکه گندم در والس برک اول شکافته می‌شود از اجزای به دست آمده از گندم سه جزء مختلف بلغور، مغز و ارد خارج می شود. آرد در هر مرحله از سیستم به شکل کاهشی جدا می‌شود تا انواع آردها و سبوس در انتها شکل بگیرد.

فلسفه دیاگرام با پیشرفت بار بین زنجیره ای از دستگاه‌ها ادامه می یابد و در واقع بخش‌های تفکیکی دیگری نیز در آسیاب شکل می‌گیرد. دو بخش اساسی که در ابتدای شکست گندم به وجود آمده، بلغور و مغز گندم است که مسیر حرکتی و ارتباطی آن را بررسی می‌کنیم.

بلغور

بلغور در فلوشیت و دیاگرام بندی در مسیر برک ها جریان می یابد. جدا سازی آرد نرم چسبیده به تراشه ی سبوس به لحاظ ژنوتیپ گندم، تقریبا نرم و حاوی مواد معدنی، پروتئین‌ها، لایه آلرون، ویتامین ها، آنزیم‌ها و غیره است بنابراین جدا سازی آرد به تنهایی و با فشار والس هایی که دارای غلطک شیار دار می باشد، کمی سخت و ریسک پذیر است. بنابرین از برن فینیشر ها که وظیفه تراشیدن لایه سبوس را دارند استفاده کرده و تا حد امکان لایه داخلی سبوس را تراش می‌دهیم. هر چه از ریز کردن سبوس پرهیز کنیم و لایه تراشی کنیم کیفیت آرد نهایی بهتر و رنگ آرد روشن تر خواهد بود.

بنابرین دو بخش مهم درگیر با هم در قسمت بلغور والس های برک و برن فینیشرها هستند. در ادامه عملیات آردکشی حاصل از برن فینیشرها و گرد سست حاصل از میکروسیکلونها در صورت عدم مدیریت می‌تواند دردسرهای بزرگی ایجاد کند پس بواسطه DF/DBR و با کمک از پاساژ گریدر دوم (dive۲) سعی می‌کنیم ماکزیمم آرد موجود را از خط خارج کنیم چرا که نرمی بیش از حد آرد در این بخش اگر به سیستم سرایت کند مشکلات زیادی را برای آسیابان در الک و بار ریز والس ایجاد می‌کند و در نهایت آرد در سبوس از نشانه های بارز ضعف در این بخش است که در والس کالکشن دوم تشدید و در نهایت والس های انتهایی و پاساژهای مربوطه درگیر شده و استحصال سبوس بالا می‌رود.

از مهمترین اجزای نرم گندم که در دیاگرام شکل می‌گیرد، بار حاصل از فیلتر پنوماتیک است که همراه بار حاصل از برن فینیشرها حتما باید مدیریت شده و آردکشی کامل در این بخش شکل بگیرد.

مغزها

تیپ متنوعی از مغزها در شکست گندم شکل می‌گیرد. گریدر اول ( dive۱) حاوی میزان زیادی آرد است که به لحاظ فضای کم در پاساژهای B۱/B۲ بدون ورود به والس ابتدا آردکشی می‌شود، مغزهای بدست آمده در این بخش در واقع ریز ترین مغزهای موجود در دیاگرام هستند که قابلیت تولید آرد با کیفیت بالا را دارا هستند.

دو تیپ دیگر از مغزها ( مغزهای درشت و میانه) ابتدا به وسیله پیوریفایرها خالص سازی شده و سبوس و جوانه از آن جدا می‌شود و قسمتی از مغز که درجه دو محسوب می‌شود وارد والس های ریداکشن مکمل مثل  C۱b و C۲b می‌شوند.

در این مرحله مهمترین وظیفه آسیابان شکل می‌گیرد؛ به این معنا که با قدرت تمام آسیابان باید برای مغزهای تمیزی که برای آن برنامه ریزی کرده آرد سفید و با کیفیت بگیرد، همچنین والسهای مکمل نیز باید مدیریت شوند تا حداکثر آرد سفید ممکن گرفته شود و ذرات ریزتر سبوس را ب سمت سیستم برک هدایت کنند.

در واقع کالکشن اول در دیاگرام جمع کننده پسماند حاصل از عملیات والس های ریداکشن است. بطور کل عواملی که در این بخش می‌تواند برای آسیابان چالش ساز باشد، عدم مدیریت و آرد کشی از مغزهاست که بیش از نیمی از دانه را تشکیل داده است.

اگر نتوانیم به میزان کافی آرد سفید در این بخش استحصال کنیم بزرگترین مشکل در کالکشن اول را شاهد خواهیم بود قسمتی که مرز جابجایی بار بین ریداکشن ها و برک هاست. در نهایت در والس های ریداکشن میانی حجم بار قابل ملاحظه ای خواهیم داشت که تا انتهای دیاگرام پیش خواهد رفت.

هر چقدر به انتهای آسیاب نزدیک شویم از خلوص مغزها کاسته شده و بار والس چرک و سبوس دار می‌شود و قسمتی که سبوس زیاد باشد، والس صاف قدرت نرم کردن آن را نخواهد داشت چراکه سبوس به نسبت مغز در برابر خرد شدن مقاومت دارد. در نهایت امر میزان سبوس افزایش یافته و این مساله با درشت کردن توری‌های انتهایی هرگز اصلاح نمی شود. از نشانه های بارز این نقص می‌توان به حجم مغزهای داخل سبوس اشاره کرد که فرصت آسیاب برایشان فراهم نشده است.

در انتها و برای جمع بندی از مباحث فوق مساله بسیار مهمی را واکاوی می کنم که همان دلایل افزایش سبوس است. هنگامیکه سبوس را با شیکر آزمایشگاه تفکیک می کنیم هر قسمت از سبوس گویای مساله ای است که باید به درستی بررسی شود تا مشکل مشخص شود.

اگر روی توری ۴۷۵ سبوس کمتر از تقریبا ۵۰ درصد باشد گویای این مساله است که والس های برک در انتها روی تست میل نیست و برای فرار از افزایش سبوس رول ها سفت شده که اینکار اتفاقا درصد تولید سبوس را بالا خواهد برد.

والسهای برک تحت هر شرایطی باید روی تست میل باشند. اگر پشت پرکهای سبوس آرد چسبیده باشد؛ این موضوع نشان از نقص در چیدمان برن فینیشر هاست یا تعداد آنها کم یا بشدت ضعیف هستند. در واقع آرد پشت سبوس همان آرد پنهان در آزمایش آزمایشگاه است که یکی از عوامل استحصال بالای سبوس است.

اندازه ذرات زیر ۴۷۵ تا ۱۸۰ عمدتا نشان از عملیات b۴f + b۵است. اگر در این بخش مغزهای درشت نشکسته وجود داشته باشد حتما مقداری آرد به شکل مستتر وارد سبوس خواهد شد و عمدتا این نقص از ضعف در پاساژ های کالکشن c۴ و c۷ شروع شده و به والس های برک فاین ختم می‌شود.

وجود ذرات آندوسپرم ۱۸۰ تا ۱۲۵ نشان از عدم کارکرد مناسب در ریداکشن هاست و در این قسمت هم به شکل مخفی مقداری آرد وارد سبوس می‌شود.

و در انتها چیزی که همیشه ترس از افزایش آن وجود دارد و تنها بخش آشکار آرد در سبوس است، ذرات زیر ۱۲۵ میکرون می باشد. وقتی مقدار آن زیاد می‌شود نشان دهنده حجم بار در پاساژ انتهایی است که دلایل متنوعی از جمله عملیات نامناسب آرد کشی در ریداکشن ها و همچنین عملیات ناقص در سیستم برک ها و برن فینیشرهاست.

در قسمت انتهایی که پاساژهای Middle هستند، حجم زیادی بار از دو سمت بهم می رسند و وقتی به والس های آخر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم لیوانی اکثر والس های آخر پر هستند و این نقص جدی در دیاگرام است. بنابراین هیچوقت فقط آرد در سبوس ( زیر ۱۲۵ میکرون )  ملاک کار دیاگرامیست نیست. آنالیز سبوس در آزمایشگاه و بررسی تفکیک دانه بندی می‌تواند نشانه های زیادی به ما بدهد ک آسیاب را اصلاح کنیم.

 

نظرات کاربران (93)

Laboratory Findings and Diagnosis propecias

1402/05/07

finasteride receding hairline lormetazepam increases and caffeine decreases sedation

1402/03/28

Guise, Hypercalcaemia of malignancy and basic research on mechanisms responsible for osteolytic and osteoblastic metastasis to bone, Endocrine Related Cancer, vol finasteride generic The Canadian Cardiovascular Society

1402/02/22

a

watch replica replicas watch replica shop watch swiss best watch replica swiss clocks swiss watches hot swiss replicas clone swiss watch copy swiss watches replica watch hot perfect swiss watch replica watch best cheap replica watch aaa replica watch replica swiss replica watches buy swiss watches store replica swiss watch swiss watch sale online luxury watches replica watch shop replica sale replica luxury replica watches best watch replica best hot watch replica swiss watches sale new watch sale copy watch style swiss repicas all shop watch shop watch good swiss watch all swiss watch all watches perfect watch luxury shop watch best watchss best watch aaa replica watch shipping watch replica swiss watch replica replica watchs shop replica watch fake luxury watches fake watch shop watch replica watch replica Zodiac Replica watches Zenith Replica watches Wittnauer Replica watches Waltham Replica watches Victorinox Replica watches Versace Replica watches Van Cleef Arpels Replica watches Valentino Replica watches Vacheron Constantin Replica watches Universal Geneve Replica watches Ulysse Nardin Replica watches U Boat Replica watches TW Steel Replica watches Tudor Replica watches Tourneau Replica watches Tissot Replica watches Tiffany Co Replica watches Technomarine Replica watches Tag Heuer Replica watches Swatch Replica watches Sinn Replica watches Shinola Replica watches Seiko Replica watches Salvatore Ferragamo Replica watches Rue Du Rhone Replica watches Romain Jerome Replica watches Rolex Replica watches Roger Dubuis Replica watches Richard Mille Replica watches Raymond Weil Replica watches Rado Replica watches Porsche Design Replica watches Pierre Kunz Replica watches Piaget Replica watches Philippe Charriol Replica watches Philip Stein Replica watches Perrelet Replica watches Patek Philippe Replica watches Parmigiani Replica watches Panerai Replica watches Oris Replica watches Omega Replica watches NOA Replica watches Nixon Replica watches Movado Replica watches Mont Blanc Replica watches Mido Replica watches Michele Replica watches Michael Kors Replica watches Maurice Lacroix Replica watches Mauboussin Replica watches Marc By Marc Jacobs Replica watches LUXURMAN Replica watches Lucien Piccard Replica watches Longines Replica watches Kreiger Replica watches Jaeger LeCoultre Replica watches Jacob Co Replica watches IWC Replica watches Invicta Replica watches Hublot Replica watches Heuer Replica watches Hermes Replica watches Henry Dunay Replica watches Harry Winston Replica watches Hamilton Replica watches Gucci Replica watches Graham Replica watches Glycine Replica watches Glashutte Replica watches Givenchy Replica watches Girard Perregaux Replica watches Gevril Replica watches Gerald Genta Replica watches Fred of Paris Replica watches Franck Muller Replica watches Franck Dubarry Replica watches Fossil Replica watches Fortis Replica watches Ferrari Replica watches Fendi Replica watches Ernst Benz Replica watches Elgin Replica watches Edox Replica watches Eberhard Replica watches Ebel Replica watches Dunhill Replica watches Dolce Gabana Replica watches de Grisogono Replica watches David Yurman Replica watches Croton Replica watches Corum Replica watches Concord Replica watches Citizen Replica watches Chronoswiss Replica watches Christian Dior Replica watches Chopard Replica watches Chaumet Replica watches Charriol Replica watches Chanel Replica watches Casio Replica watches Cartier Replica watches Carrera y Carrera Replica watches Carl F. Bucherer Replica watches Calvin Klein Replica watches Burberry Replica watches Bulova Replica watches Bulgari Replica watches Bucherer Replica watches Breitling Replica watches Breguet Replica watches Bovet Replica watches Boucheron Replica watches Blancpain Replica watches Bertolucci Replica watches Bell Ross Replica watches Bedat Co Replica watches Baume Mercier Replica watches Ball Replica watches B.R.M Replica watches Audemars Piguet Replica watches Anonimo Replica watches Alpina Replica watches ALOR Replica watches Alain Silberstein Replica watches A. Lange Sohne Replica watches replica Zenith SWISS Watches replica Porsche SWISS Watches replica Oris SWISS Watches replica Mido SWISS Watches replica Lamborghini SWISS Watches replica Hermes SWISS Watches replica Bell Ross SWISS Watches replica Vacheron Constantin SWISS Watches replica Tudor SWISS Watches replica TAG HEUER SWISS Watches replica Rolex SWISS Watches replica Roger Dubuis SWISS Watches replica R M SWISS Watches replica Piaget SWISS Watches replica Patek Philippe SWISS Watches replica PARMIGIANI SWISS Watches replica Panerai SWISS Watches replica Omega SWISS Watches replica Longines SWISS Watches replica JAEGER LECOULTRE SWISS Watches replica IWC SWISS Watches replica Hublot SWISS Watches replica Glashutte SWISS Watches replica Franck Muller SWISS Watches replica Chopard SWISS Watches replica Chanel SWISS Watches replica Cartier SWISS Watches replica Bvlgari SWISS Watches replica Breitling SWISS Watches replica BREGUET SWISS Watches replica Blancpain SWISS Watches replica Audemars Piguet SWISS Watches replica A Lange Sohne SWISS Watches Zenith Replica Vacheron Constantin Replica Ulysse Nardin Replica U Boat Replica Tudor Replica Tissot Replica TAG Heuer Replica Seiko Replica Romain Jerome Replica Rado Replica Piaget Replica Patek Philippe Replica Parmigiani Fleurier Replica Panerai Replica Oris Replica Omega Replica Movado Replica Montblanc Replica Michele Replica Maurice Lacroix Replica Longines Replica Jaeger LeCoultre Replica IWC Replica Invicta Replica Hublot Replica Hamilton Replica Graham Replica Glashutte Original Replica Girard Perregaux Replica Dior Replica Corum Replica Chopard Replica Cartier Replica Bvlgari Replica Breitling Replica Breguet Replica Blancpain Replica Bell Ross Replica Baume Mercier Replica Audemars Piguet Replica A.Lange Sohne Replica Zenith Vacheron Constantin Ulysse Nardin U Boat tudor Tissot Tag Heuer Romain Jerome Roger Dubuis Raymond Weil Rado porsche design Piaget patek philipe Parmigiani Panerai Oris Omega MontBlanc Maurice Lacroix Longines jaeger lecoultre Jacob Co IWC Hublot Hermes Harry Winston hamilton Graham glashutte girard perregaux Franck Muller Fortis emporio armani Ebel Dior Corum Chronoswiss Chopard Cartier Bvlgari Breitling Breguet blancpain Bell Ross baume mercier Audemars Piguet Anonimo Alain Silberstein A.Lange Sohne replica Zenith watches replica Vacheron Constantin watches replica Ulysse Nardin watches replica U-Boat watches replica TW Steel watches replica Tudor watches replica Tissot watches replica Technomarine watches replica TAG Heuer watches replica Seiko watches replica Romain Jerome watches replica Rolex watches replica Roger Dubuis watches replica Richard Mille watches replica Raymond Weil watches replica Rado watches replica Porsche Design watches replica Piaget watches replica Perrelet watches replica Patek Philippe watches replica Panerai watches replica Oris watches replica Omega watches replica Movado watches replica Michele watches replica Longines watches replica Jaeger-LeCoultre watches replica Jacob & Co. watches replica IWC watches replica Invicta watches replica Hublot watches replica Hamilton watches replica Graham watches replica Glashutte Original watches replica Girard Perregaux watches replica Ebel watches replica Corum watches replica Chopard watches replica Cartier watches replica Bulgari watches replica Breitling watches replica Breguet watches replica Blancpain watches replica Bell & Ross watches replica Bedat & Co watches replica Baume & Mercier watches replica Audemars Piguet watches replica Alain Silberstein watches Audemars Pigue Watches Patek Philippe Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Vacheron Constantin Replica Watches Patek Philippe Replica Watches hublot Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Breitling Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Patek Philippe Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Tudor Replica Watches Tudor Replica Watches PANERAI Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches TAG Heuer Replica Watches Cartier Replica Watches rolex Replica Watches rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Cartier Replica Watches Hublot Replica Watches IWC Replica Watches Breitling Replica Watches Hublot Replica Watches Omega Replica Watches Bvlgari Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Hublot Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches

1402/02/08

Если государь желает удержать в повиновении подданных, он не должен считаться с обвинениями в жестокости. Учинив несколько расправ, он проявит больше милосердия, чем те, кто из избытка своего милосердия потворствует беспорядку. От беспорядка, который порождает грабежи и убийства, страдает все население, тогда как от наказаний, налагаемых государем, страдают только отдельные лица. Как пробудить интерес у мужчины советы психолога

1402/01/08

Следует знать, что с врагом можно бороться двумя методами: во-первых – законами, во-вторых – силой. Первый метод свойственен человеку, второй – зверю; но первого метода зачастую недостаточно, поэтому приходится прибегать и ко второму. Отсюда следует, что государь должен познать природу и человека, и зверя. Как продавать

1402/01/08

cialis generic best price However, if atrial fibrillation is undermining your quality of life, you may find it encouraging to know that the procedure usually is highly effective

1401/12/29

Policy relevant CEA of AI versus tamoxifen should focus on OS and include analysis of uncertainty over key assumptions cheapest cialis generic online

1401/12/14

Effect of TGF Гџ administration on IMCD cells under normal osmotic concentration cialis with dapoxetine

1401/12/11

Since everyone I talk to doesn t understand or simply says, It will happen, give it time cialis for daily use 2005 Feb; 83 2 264 72

1401/12/08

generic cialis tadalafil Certain medications, such as lithium

1401/11/28

black market viagra When the atrial focus fails, the AV node will take over

1401/11/17

The Herbs For Erectile Dysfunction vitamins and amino acids that can cause erectile dysfunction man picked his nostrils and looked at everyone here with disdain on reddit penis enlargement pill his face propecia ireland If you re in Mobile, Ala

1401/11/13

Strattera is a non stimulant medication known as a norepinephrine reuptake inhibitor used for attention deficit hyperactivity disorder ADD and ADHD where to buy priligy usa

1401/11/13

Retinal vein occlusion Current treatment cialis generic 5mg The physician would administer what was in the bottle and chart the results

1401/11/12

Affiliation Department of Clinical Pharmacy, School of Pharmacy, College of Medicine and Health Sciences, University of Gondar, Gondar, Ethiopia how to buy priligy as a child

1401/11/12

I had a 7DPO progesterone of 42 while on clomid unmonitored and my doctor thought that I may have dropped multiple eggs real cialis online

1401/11/12

Howard was very proud of he work that he did and loved to show you what he had done priligy canada

1401/11/11

Mode of action of gentamicin cheapest cialis available Read the drug prescription information of Lasilix Retard before taking it

1401/11/08

Unionizing workers were fired cialis online purchase It may help in maintaining healthy bones, tissues, eye health, and healthy skin

1401/11/07

online cialis The last one is pushed outward, and a microvesicle forms within it as a consequence of the edema developed

1401/11/06

propecia online no prescription The procedure guidelines for tumour imaging with FDG PET CT of the SNMMI Procedure guideline for tumour imaging with 18 F FDG PET CT 1

1401/09/26

73 of the primary tumors were ER 55 were PR positive and 33 had an overexpression of HER2 Dako score 3 buy cialis online forum

1401/09/22

9 randomised patients, including 47 patients from Japanese centres having progressed side effects of tamoxifen PMID 26756229 Free PMC article

1401/09/22

a Phosphoamino acid buy viagra

1401/09/20

Now that we know what the enemy is and what it s capable of doing, it s time to arrange a strike force of our own ivermectin tablets buy online

1401/09/20

after midnight tonight doxycycline monohydrate side effects Psychosomatics 1989; 30 365 373

1401/08/30

buy stromectol 6 mg online Eleven point box scales were used 13 for pain measurement

1401/08/29

Santos, USA 2022 06 26 21 11 12 lasix for fluid overload Arguably, if the administration of cells could be repeated, the efficacy of cell therapy could be greater

1401/08/29

However, this study provides 12 year data to begin those discussions, and to help inform the treatment decision making process where to buy clomid Men should limit alcoholic drinks to two per day; women, to one per day

1401/08/24

priligy equivalent x 5 TopotecГЎn 3

1401/08/19

Plasma long non coding RNAs lncRNAs serve as potential biomarkers for predicting breast cancer tamoxifen vs anastrozole Kimmick GG, et al

1401/08/18

Bhat HK, et al queen stromectol

1401/08/06

where to buy divalproex divalproex 125 mg medicationwhere to buy divalproex divalproex cheap

1401/07/30

luvox online luvox canada where to buy luvox

1401/07/18

10000 Euro Kredit Vergleich

1401/07/17

flonase nasal spray cost flonase nasal spray otc flonase nasal spray 50mcg united states

1401/07/17

KRAFT

1401/07/16

does lasix cause diarrhea 6 So, although the publications by Dr Nadal Ginard et al, 2 up until this point, have suggested that expression levels of cKit in CPCs are similar to bone marrow cells, they now suggest unpublished data that the expression levels are actually different

1401/07/15

lasix 40 mg purchase lasix without prescription lasix 40mg australia

1401/07/15

besoin 4000 euros

1401/07/14

besoin 8000 euros http://www.creditsenligne.org/credit-30000-euros/credit-20000-euros simulation de credit auto en ligne

1401/07/13

compazine over the counter compazine 5 mg without a doctor prescription compazine 5mg united states

1401/07/13

Dr. med. Hans-Jorg Pohle http://augenarzt.com.de/castrop-rauxel Frau Dr. med. Wiebke Kirchhefer

1401/07/12

finasteride generic finasteride 1mg pharmacyfinasteride tablets finasteride pills

1401/07/12

loratadine pharmacy loratadine 10mg online pharmacyloratadine for sale loratadine uk

1401/07/12

http://allerechtsanwaelte.com.de/sarstedt

1401/07/12

Фильмы музыка сериалы онлайн

1401/07/09

headaches from doxycycline Photomicrographs provided by Dr.

1401/06/26

tamoxifen ovarian cancer

1401/06/22

clomid or letrozole To find out the latest on how a particular drug affects breastfeeding, turn to Thomas Hale, MD s Medications and Mothers Milk.

1401/06/19

Yesterday Sunday morning, I feel strong erection again generic cialis from india

1401/06/16

Penis Enlargement Surgery 2020 combining cialis and otc ed pills Later, when I returned to the city, I couldn t remember much buy generic cialis online Generic Tadalafil or Generic Cialis Daily is also approved by the FDA to treat ED and is much more affordable

1401/06/14

how to buy priligy in usa reviews With so many life insurance policies available to Long Island residents, Insurance Suffolk makes shopping for Long Island life insurance affordable and easy

1401/06/12

The Taktell metronome is a much smaller version of the Wittner metronomes listed above, small enough to fit in many cases viagra cialis online

1401/06/09

It takes about weeks to notice the effects of medications skin may get worse before it gets better. buy stromectol 3 mg tablets

1401/05/27

M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE Viruses in Action Viruses are tiny infectious particlesabout a thousand times smaller than bacteriathat can only be seen with an electron microscope. cialis from india Cialis A Marseille

1401/05/07

Discount Real Acticin In Germany Drugs Pharmacy With Free Shipping https://newfasttadalafil.com/ - Cialis generic cialis cost Ofgiby Czgmuz Cialis Kaufen Bewertung https://newfasttadalafil.com/ - Cialis inflaMMatoRy BoWel Disease iBD Crohns Disease Regional enteritis a. Oosknq

1401/02/26

Ezqpxl and Martin M. can i buy plaquenil in mexico? Prostate massage. Frkxgr

1400/11/18

Wmiefm Prednisone

1400/11/10

Viagra Generic For Sale hydroxychloroquine for sale

1400/11/05

priligy dapoxetine amazon Groorgoawame Levitra Costo On Line

1400/10/29

Is the latter a recent social construction Guasch but of necessary consideration if we want to understand the process that a person showing a behaviour of attraction and desire towards people of hisher same gender goes through in hisher process of selfacceptance Soriano nuabafebamup via michelin levitra sweerwog

1400/10/27

viagra and sports performance

1400/09/28

azithromycin 500mg dosage for chlamydia

1400/09/28

discount cialis

1400/09/18

Dutasteride Cod Accepted

1400/09/18

Jual Priligy

1400/09/14

hydroxychloroquine for lupus

1400/09/14

plaquenil and covid-19

1400/09/14

buy cialis 10mg

1400/09/12

Lioresal 10 Mg generic for cialis

1400/08/30

cialis order

1400/08/25

cialis marche pas

1400/08/21

Stromectol

1400/08/20

Cialis Cipla

1400/08/20

E.D Pills Online

1400/08/19

buy prednisone for dogs without perscription

1400/08/19

donde comprar priligy mexico

1400/08/18

Cialis

1400/08/17

Achat Viagra Par Internet

1400/08/16

Tadalis Sx Soft History

1400/08/16

Cialis Giornaliero Acquisto

1400/08/14

Generique Amoxicillin Remede Tarif En Pharmacie

1400/08/13

Propecia

1400/08/10

Viagra Puissant Pour Homme

1400/08/09

generic lasix

1400/08/09

viagra clips

1400/08/09

Viagra

1400/08/09

Cialis

1400/08/08

Ray Eason Computer Support Services 4300 Columbus Street Bakersfield, CA 93306 (661) 412-0669 RayEason Computer Support Services

1400/05/16

Ray Eason Computer Support Services 4300 Colhmbus Street Bakersfield, CA 93306 (661) 412-0669 Ray Eason

1400/05/16

Ancient Tree of Life Bakersfield, CA 93306 babylonian gods and goddesses

1400/05/05

دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
دیدگاه:
ارسال