تفسیر مفهومی دیاگرام به عنوان یکی از دغدغه های مهم آسیابانان

تاریخ انتشار: 1400/03/03

تفسیر مفهومی دیاگرام به عنوان یکی از دغدغه های مهم آسیابانان

یادداشت از محمد حسن زارعین، دیاگرامیست


موضوع دیاگرام و فهم زوایای آن از دیر باز از دغدغه‌ های اصلی آسیابانان بوده است. در این مقاله سعی می‌کنیم هدفی کلی از دیاگرام را ترسیم کرده و بخش‌های تفکیکی و ارتباط آنها را به اختصار بیان کنیم.

در بحث مشروط سازی به صورت آگاهانه به گندم زمان و رطوبت می‌دهیم تا اهدافی را که در آسیاب به دنبال آن هستیم، محقق کنیم. هنگامیکه گندم در والس برک اول شکافته می‌شود از اجزای به دست آمده از گندم سه جزء مختلف بلغور، مغز و ارد خارج می شود. آرد در هر مرحله از سیستم به شکل کاهشی جدا می‌شود تا انواع آردها و سبوس در انتها شکل بگیرد.

فلسفه دیاگرام با پیشرفت بار بین زنجیره ای از دستگاه‌ها ادامه می یابد و در واقع بخش‌های تفکیکی دیگری نیز در آسیاب شکل می‌گیرد. دو بخش اساسی که در ابتدای شکست گندم به وجود آمده، بلغور و مغز گندم است که مسیر حرکتی و ارتباطی آن را بررسی می‌کنیم.

بلغور

بلغور در فلوشیت و دیاگرام بندی در مسیر برک ها جریان می یابد. جدا سازی آرد نرم چسبیده به تراشه ی سبوس به لحاظ ژنوتیپ گندم، تقریبا نرم و حاوی مواد معدنی، پروتئین‌ها، لایه آلرون، ویتامین ها، آنزیم‌ها و غیره است بنابراین جدا سازی آرد به تنهایی و با فشار والس هایی که دارای غلطک شیار دار می باشد، کمی سخت و ریسک پذیر است. بنابرین از برن فینیشر ها که وظیفه تراشیدن لایه سبوس را دارند استفاده کرده و تا حد امکان لایه داخلی سبوس را تراش می‌دهیم. هر چه از ریز کردن سبوس پرهیز کنیم و لایه تراشی کنیم کیفیت آرد نهایی بهتر و رنگ آرد روشن تر خواهد بود.

بنابرین دو بخش مهم درگیر با هم در قسمت بلغور والس های برک و برن فینیشرها هستند. در ادامه عملیات آردکشی حاصل از برن فینیشرها و گرد سست حاصل از میکروسیکلونها در صورت عدم مدیریت می‌تواند دردسرهای بزرگی ایجاد کند پس بواسطه DF/DBR و با کمک از پاساژ گریدر دوم (dive۲) سعی می‌کنیم ماکزیمم آرد موجود را از خط خارج کنیم چرا که نرمی بیش از حد آرد در این بخش اگر به سیستم سرایت کند مشکلات زیادی را برای آسیابان در الک و بار ریز والس ایجاد می‌کند و در نهایت آرد در سبوس از نشانه های بارز ضعف در این بخش است که در والس کالکشن دوم تشدید و در نهایت والس های انتهایی و پاساژهای مربوطه درگیر شده و استحصال سبوس بالا می‌رود.

از مهمترین اجزای نرم گندم که در دیاگرام شکل می‌گیرد، بار حاصل از فیلتر پنوماتیک است که همراه بار حاصل از برن فینیشرها حتما باید مدیریت شده و آردکشی کامل در این بخش شکل بگیرد.

مغزها

تیپ متنوعی از مغزها در شکست گندم شکل می‌گیرد. گریدر اول ( dive۱) حاوی میزان زیادی آرد است که به لحاظ فضای کم در پاساژهای B۱/B۲ بدون ورود به والس ابتدا آردکشی می‌شود، مغزهای بدست آمده در این بخش در واقع ریز ترین مغزهای موجود در دیاگرام هستند که قابلیت تولید آرد با کیفیت بالا را دارا هستند.

دو تیپ دیگر از مغزها ( مغزهای درشت و میانه) ابتدا به وسیله پیوریفایرها خالص سازی شده و سبوس و جوانه از آن جدا می‌شود و قسمتی از مغز که درجه دو محسوب می‌شود وارد والس های ریداکشن مکمل مثل  C۱b و C۲b می‌شوند.

در این مرحله مهمترین وظیفه آسیابان شکل می‌گیرد؛ به این معنا که با قدرت تمام آسیابان باید برای مغزهای تمیزی که برای آن برنامه ریزی کرده آرد سفید و با کیفیت بگیرد، همچنین والسهای مکمل نیز باید مدیریت شوند تا حداکثر آرد سفید ممکن گرفته شود و ذرات ریزتر سبوس را ب سمت سیستم برک هدایت کنند.

در واقع کالکشن اول در دیاگرام جمع کننده پسماند حاصل از عملیات والس های ریداکشن است. بطور کل عواملی که در این بخش می‌تواند برای آسیابان چالش ساز باشد، عدم مدیریت و آرد کشی از مغزهاست که بیش از نیمی از دانه را تشکیل داده است.

اگر نتوانیم به میزان کافی آرد سفید در این بخش استحصال کنیم بزرگترین مشکل در کالکشن اول را شاهد خواهیم بود قسمتی که مرز جابجایی بار بین ریداکشن ها و برک هاست. در نهایت در والس های ریداکشن میانی حجم بار قابل ملاحظه ای خواهیم داشت که تا انتهای دیاگرام پیش خواهد رفت.

هر چقدر به انتهای آسیاب نزدیک شویم از خلوص مغزها کاسته شده و بار والس چرک و سبوس دار می‌شود و قسمتی که سبوس زیاد باشد، والس صاف قدرت نرم کردن آن را نخواهد داشت چراکه سبوس به نسبت مغز در برابر خرد شدن مقاومت دارد. در نهایت امر میزان سبوس افزایش یافته و این مساله با درشت کردن توری‌های انتهایی هرگز اصلاح نمی شود. از نشانه های بارز این نقص می‌توان به حجم مغزهای داخل سبوس اشاره کرد که فرصت آسیاب برایشان فراهم نشده است.

در انتها و برای جمع بندی از مباحث فوق مساله بسیار مهمی را واکاوی می کنم که همان دلایل افزایش سبوس است. هنگامیکه سبوس را با شیکر آزمایشگاه تفکیک می کنیم هر قسمت از سبوس گویای مساله ای است که باید به درستی بررسی شود تا مشکل مشخص شود.

اگر روی توری ۴۷۵ سبوس کمتر از تقریبا ۵۰ درصد باشد گویای این مساله است که والس های برک در انتها روی تست میل نیست و برای فرار از افزایش سبوس رول ها سفت شده که اینکار اتفاقا درصد تولید سبوس را بالا خواهد برد.

والسهای برک تحت هر شرایطی باید روی تست میل باشند. اگر پشت پرکهای سبوس آرد چسبیده باشد؛ این موضوع نشان از نقص در چیدمان برن فینیشر هاست یا تعداد آنها کم یا بشدت ضعیف هستند. در واقع آرد پشت سبوس همان آرد پنهان در آزمایش آزمایشگاه است که یکی از عوامل استحصال بالای سبوس است.

اندازه ذرات زیر ۴۷۵ تا ۱۸۰ عمدتا نشان از عملیات b۴f + b۵است. اگر در این بخش مغزهای درشت نشکسته وجود داشته باشد حتما مقداری آرد به شکل مستتر وارد سبوس خواهد شد و عمدتا این نقص از ضعف در پاساژ های کالکشن c۴ و c۷ شروع شده و به والس های برک فاین ختم می‌شود.

وجود ذرات آندوسپرم ۱۸۰ تا ۱۲۵ نشان از عدم کارکرد مناسب در ریداکشن هاست و در این قسمت هم به شکل مخفی مقداری آرد وارد سبوس می‌شود.

و در انتها چیزی که همیشه ترس از افزایش آن وجود دارد و تنها بخش آشکار آرد در سبوس است، ذرات زیر ۱۲۵ میکرون می باشد. وقتی مقدار آن زیاد می‌شود نشان دهنده حجم بار در پاساژ انتهایی است که دلایل متنوعی از جمله عملیات نامناسب آرد کشی در ریداکشن ها و همچنین عملیات ناقص در سیستم برک ها و برن فینیشرهاست.

در قسمت انتهایی که پاساژهای Middle هستند، حجم زیادی بار از دو سمت بهم می رسند و وقتی به والس های آخر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم لیوانی اکثر والس های آخر پر هستند و این نقص جدی در دیاگرام است. بنابراین هیچوقت فقط آرد در سبوس ( زیر ۱۲۵ میکرون )  ملاک کار دیاگرامیست نیست. آنالیز سبوس در آزمایشگاه و بررسی تفکیک دانه بندی می‌تواند نشانه های زیادی به ما بدهد ک آسیاب را اصلاح کنیم.

 

نظرات کاربران (67)

after midnight tonight doxycycline monohydrate side effects Psychosomatics 1989; 30 365 373

1401/08/30

buy stromectol 6 mg online Eleven point box scales were used 13 for pain measurement

1401/08/29

Santos, USA 2022 06 26 21 11 12 lasix for fluid overload Arguably, if the administration of cells could be repeated, the efficacy of cell therapy could be greater

1401/08/29

However, this study provides 12 year data to begin those discussions, and to help inform the treatment decision making process where to buy clomid Men should limit alcoholic drinks to two per day; women, to one per day

1401/08/24

priligy equivalent x 5 TopotecГЎn 3

1401/08/19

Plasma long non coding RNAs lncRNAs serve as potential biomarkers for predicting breast cancer tamoxifen vs anastrozole Kimmick GG, et al

1401/08/18

Bhat HK, et al queen stromectol

1401/08/06

where to buy divalproex divalproex 125 mg medicationwhere to buy divalproex divalproex cheap

1401/07/30

luvox online luvox canada where to buy luvox

1401/07/18

10000 Euro Kredit Vergleich

1401/07/17

flonase nasal spray cost flonase nasal spray otc flonase nasal spray 50mcg united states

1401/07/17

KRAFT

1401/07/16

does lasix cause diarrhea 6 So, although the publications by Dr Nadal Ginard et al, 2 up until this point, have suggested that expression levels of cKit in CPCs are similar to bone marrow cells, they now suggest unpublished data that the expression levels are actually different

1401/07/15

lasix 40 mg purchase lasix without prescription lasix 40mg australia

1401/07/15

besoin 4000 euros

1401/07/14

besoin 8000 euros http://www.creditsenligne.org/credit-30000-euros/credit-20000-euros simulation de credit auto en ligne

1401/07/13

compazine over the counter compazine 5 mg without a doctor prescription compazine 5mg united states

1401/07/13

Dr. med. Hans-Jorg Pohle http://augenarzt.com.de/castrop-rauxel Frau Dr. med. Wiebke Kirchhefer

1401/07/12

finasteride generic finasteride 1mg pharmacyfinasteride tablets finasteride pills

1401/07/12

loratadine pharmacy loratadine 10mg online pharmacyloratadine for sale loratadine uk

1401/07/12

http://allerechtsanwaelte.com.de/sarstedt

1401/07/12

Фильмы музыка сериалы онлайн

1401/07/09

headaches from doxycycline Photomicrographs provided by Dr.

1401/06/26

tamoxifen ovarian cancer

1401/06/22

clomid or letrozole To find out the latest on how a particular drug affects breastfeeding, turn to Thomas Hale, MD s Medications and Mothers Milk.

1401/06/19

Yesterday Sunday morning, I feel strong erection again generic cialis from india

1401/06/16

Penis Enlargement Surgery 2020 combining cialis and otc ed pills Later, when I returned to the city, I couldn t remember much buy generic cialis online Generic Tadalafil or Generic Cialis Daily is also approved by the FDA to treat ED and is much more affordable

1401/06/14

how to buy priligy in usa reviews With so many life insurance policies available to Long Island residents, Insurance Suffolk makes shopping for Long Island life insurance affordable and easy

1401/06/12

The Taktell metronome is a much smaller version of the Wittner metronomes listed above, small enough to fit in many cases viagra cialis online

1401/06/09

It takes about weeks to notice the effects of medications skin may get worse before it gets better. buy stromectol 3 mg tablets

1401/05/27

M E DICI N E I N T H E I N DUS T R I A L AGE Viruses in Action Viruses are tiny infectious particlesabout a thousand times smaller than bacteriathat can only be seen with an electron microscope. cialis from india Cialis A Marseille

1401/05/07

Discount Real Acticin In Germany Drugs Pharmacy With Free Shipping https://newfasttadalafil.com/ - Cialis generic cialis cost Ofgiby Czgmuz Cialis Kaufen Bewertung https://newfasttadalafil.com/ - Cialis inflaMMatoRy BoWel Disease iBD Crohns Disease Regional enteritis a. Oosknq

1401/02/26

Ezqpxl and Martin M. can i buy plaquenil in mexico? Prostate massage. Frkxgr

1400/11/18

Wmiefm Prednisone

1400/11/10

Viagra Generic For Sale hydroxychloroquine for sale

1400/11/05

priligy dapoxetine amazon Groorgoawame Levitra Costo On Line

1400/10/29

Is the latter a recent social construction Guasch but of necessary consideration if we want to understand the process that a person showing a behaviour of attraction and desire towards people of hisher same gender goes through in hisher process of selfacceptance Soriano nuabafebamup via michelin levitra sweerwog

1400/10/27

viagra and sports performance

1400/09/28

azithromycin 500mg dosage for chlamydia

1400/09/28

discount cialis

1400/09/18

Dutasteride Cod Accepted

1400/09/18

Jual Priligy

1400/09/14

hydroxychloroquine for lupus

1400/09/14

plaquenil and covid-19

1400/09/14

buy cialis 10mg

1400/09/12

Lioresal 10 Mg generic for cialis

1400/08/30

cialis order

1400/08/25

cialis marche pas

1400/08/21

Stromectol

1400/08/20

Cialis Cipla

1400/08/20

E.D Pills Online

1400/08/19

buy prednisone for dogs without perscription

1400/08/19

donde comprar priligy mexico

1400/08/18

Cialis

1400/08/17

Achat Viagra Par Internet

1400/08/16

Tadalis Sx Soft History

1400/08/16

Cialis Giornaliero Acquisto

1400/08/14

Generique Amoxicillin Remede Tarif En Pharmacie

1400/08/13

Propecia

1400/08/10

Viagra Puissant Pour Homme

1400/08/09

generic lasix

1400/08/09

viagra clips

1400/08/09

Viagra

1400/08/09

Cialis

1400/08/08

Ray Eason Computer Support Services 4300 Columbus Street Bakersfield, CA 93306 (661) 412-0669 RayEason Computer Support Services

1400/05/16

Ray Eason Computer Support Services 4300 Colhmbus Street Bakersfield, CA 93306 (661) 412-0669 Ray Eason

1400/05/16

Ancient Tree of Life Bakersfield, CA 93306 babylonian gods and goddesses

1400/05/05

دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
دیدگاه:
ارسال