نشاسته در تولید آرد گندم و عوامل آسیب زای آن

تاریخ انتشار: 1400/05/30

نشاسته در تولید آرد گندم و عوامل آسیب زای آن

پژمان داوری دهکردی / مدیر تولید کارخانه آرد اهواز و پژوهشگر حوزه آرد

 

در سالهای اخیر و با پیشرفتهای حاصل شده در روشهای کنترل کیفیت صنایع غذایی به خصوص حوزه آرد و نان، طیف جدیدی از مشکلات آرد شناسایی گردید. از جمله این معضلات میزان آسیب نشاسته وارد شده به آرد حین فرآیند تولید آرد از دانههای گندم میباشد.

 نشاسته چیست؟

آرد مورد استفاده در انواع محصولات پختی از بخش اندوسپرمی دانه غلات (مغز دانه) حاصل میگردد. این بخش دارای مقدار زیادی نشاسته میباشد که یکی از مواد غذایی ارزشمند برای بدن انسان است.

نشاسته یکی از مهمترین کربوهیدراتهای مورد استفاده در زندگی انسان و یک پلی ساکارید ذخیره ای است که از مونومرهای گلوکز ساخته شده است، به بیان دیگر گیاهان مولکولهای گلوکز را بصورت نشاسته در خود ذخیره مینمایند و انسان پس از مصرف این نشاسته با استفاده از آنزیمهای موجود در دستگاه گوارش خود آن را مجدداً به گلوکز هیدرولیز کرده و انرژی آن را دریافت مینماید. نشاسته به وفور در گندم، ذرت، برنج و جو وجود دارد.

حدود ۷۰ درصد از دانه گندم و ۸۰ درصد از آرد گندم را نشاسته تشکیل میدهد

حدود ۷۰ درصد از دانه گندم و ۸۰ درصد از آرد گندم را نشاسته تشکیل میدهد که بخش اعظم آن در اندوسپرم و مقدار خیلی کمی در جوانه (گیاهک) گندم موجود است، به راحتی میتوان با استفاده از میکروسکوپ گرانولهای نشاسته محصور شده در شبکههای پروتئینی را رویت نمود. نشاسته از دو بخش به نامهای آمیلوز (دارای زنجیره خطی) و آمیلوپکتین (دارای زنجیره منشعب) تشکیل گردیده است.

آسیب نشاسته:

هرگونه تغییر در گرانولهای نشاسته مثل شکستن، باز شدن، تکه تکه شدن و دفرمه شدن به هر علت (مکانیکی و متعاقباً حرارتی) را آسیب دیدگی نشاسته مینامند. آسیب نشاسته در آسیابانی جزء اجتناب ناپذیر فرآیند آسیاب است که خواه ناخواه با توجه به شرایط متعدد حاصل میگردد اما اینکه چه میزان آسیب به نشاسته موجود در دانه وارد گردد میتواند روی خواص رئولوژیک محصول حاصله تاثیرگذار باشد.

امروزه کمپانیهای پیشتاز در صنعت آرد با استفاده از روشهای شناخته شده برای تعیین میزان این پدیده محدودههای مجازی را برای آسیب نشاسته هر محصول تولید شده (انواع آرد) معرفی نموده اند. در تصویر میتوان تاثیر این آسیب را روی نشاسته سیب زمینی مشاهده نمود.

اهمیت آسیب‌نشاسته

مهمترین مساله ای که آسیب نشاسته پدید میآورد بالا بردن جذب آب در محصول است. نشاسته آسیب دیده تا ۴ برابر وزن خود آب جذب مینمایند در حالی که این مقدار در گرانولهای سالم نشاسته ۴/۰ است. دلیل این مساله رها شدن آمیلوز درون گرانول و نفوذ بهتر آب و آنزیمها به داخل گرانول میباشد، لذا پس از آسیب به نشاسته جذب آب کاذب صورت میگیرد، آب جذب شده پس از مدت کوتاهی آزاد میگردد.
آسیب دیدگی نشاسته تاحدی لازم است زیرا سبب فعالیت آلفا امیلاز و شروع فعالیت مخمرها میگردد. این آسیب اگر کمتر از میزان لازم باشد قندهای ساده تولید شده کم خواهند بود و نتیجتاً فعالیت مخمرها و تولید گاز تقلیل مییابد که این عامل بافت نان را سنگین و کم حجم کرده و سبب میگردد مغز نان حاصل از آن بطور کامل پخته نشود.

مقدار بالای این آسیب (دناتوراسیون نشاسته) سبب ایجاد مشکلات بیشتری چون چسبندگی خمیر، پف نامناسب، تیرگی سطح نان و مشکلات رئولوژیک میگردد

در واقع این پدیده میتواند آثار مفید و مضری بر محصول نهایی بر جای گذارد. میزان بهینه DS (آسیب نشاسته) وابسته به پارامترهایی چون میزان پروتئین آرد، فعالیت آلفاآمیلازی و نوع نان تولیدی از آرد دارد. بنابراین آردهای با DS بالا (جهت مصارفی مثل تولید نان مسطح) را نمی توان برای مصارفی که نیاز به DS پائین دارند (بیسکوئیتها و کوکی ها) استفاده نمود و بالعکس.

عوامل تاثیرگذار بر آسیب نشاسته

۱- نوع و رقم گندم: مطالعات بسیاری اثبات نمود گندم سخت بدلیل وجود پیوندهای قوی نشاسته-پروتئین آسیب پذیری بیشتری نسبت به گندم نرم در فرآیند آسیاب دارد. در نتایج یک پژوهش در سال ۲۰۱۴ در پاکستان عنوان گردید “سختی دانه که وابسته به میزان پروتئین گندم است سبب آسیب نشاسته بیشتر در آن میگردد.” ۱ لذا بهترین و ساده ترین راه برای مقابله با این عامل در آردهای با DS بالا اختلاط گندم سخت با گندم نیمه سخت و نرم میباشد.

۲- مشروط سازی: همانطور که میدانید به فرآیند نم زنی و استراحت گندم برای نفوذ رطوبت به دانه اصطلاحاً مشروط سازی میگویند. در سال ۲۰۰۸ در نتایج یک پژوهش اعلام گردید آسیب نشاسته با کاهش رطوبت از میزان معمول افزایش مییابد. خرد شدن بیشتر گرانولهای نشاسته طی رطوبت پائین (۱۲ درصد) علت افزایش آن آسیب نشاسته شناخته شد که همزمان سبب ازدیاد سبوس خرد شده نیز گردید. ۲ جهت مقابله با این مورد باید کلیه قوانین نم زنی و استراحت گندم با توجه به نوع گندم و شرایط آسیاب رعایت گردد.

شرایط کاری  آسیابهای غلتکی (والس ها(

۳- شرایط حین آسیاب: همانطور که مستحضرید آسیابهای امروزی از نوع غلتکی بوده و مکانیزم کار آنها به گونه است که گندم و یا بار (گندم خرد شده) از حد فاصل دو غلتک در حال چرخش عبور مینماید.

شرایط کاری این آسیابهای غلتکی (والس ها) که در ادامه بیان میگردد میتوانند روی آسیب نشاسته تاثیرگذار باشند. روی سطح غلتکهای خرد کننده (برک) شیارهای ریزی تعبیه گردیده است، در صورتی که این شیارها به علتهای متعدد (کارکرد، حرارت، بار نامقارن و) کند شده باشند جهت رسیدن به خردکنندگی مورد نیاز آن مرحله از آسیاب، آسیابان ناچار به نزدیک نمودن بیش از حد آن دو غلتک به یکدیگر (کم کردن فاصله) میشود که نتیجتاً فشار بیشتر روی بار در حال عبور (دارای نشاسته) و انتقال حرارت بیشتر به آن و آسیب بیشتر حاصل میگردد.

در غلتکهای صاف (ریداکشن) این مشکل به دلیل آیینه ای شدن سطح غلتک (از بین رفتن سند بلاست سطح خارجی غلتک) و نهایتاً گرم شدن بیش از حد سطح غلتک صاف اتفاق میافتد. نتایج تحقیقات دیگری مشخص نمود افزایش میزان باردهی به غلتکهای والس سبب کاهش آسیب نشاسته میگردد.

سرعت غلتکها و اختلاف سرعت بین آنها ثابت گردید ارتباطی مستقیم وجود دارد

در صورتی که بار وارد شده به جفت غلتک بصورت یکنواخت و ورقه ای ما بین دو غلتک وارد نشود و قسمتی از فاصله بین غلتکها ضخامت بار عبوری کمتری داشته باشد آن قسمت غلتک حرارت بالاتری داشته و سبب ایجاد آسیب در بار عبوری از آن خواهد شد.

در همین پژوهش درخصوص سرعت غلتکها و اختلاف سرعت بین آنها ثابت گردید ارتباطی مستقیم وجود دارد با افزایش سرعت غلتک آسیب مقداری بالاتر رفته و با افزایش اختلاف سرعت بین دو غلتک آسیب بسیار بالاتر میرود.

این نتایج در نمودار مشهود میباشد. ۳ همچنین به هر علت دیگری مانند عدم تنظیم دقیق غلتکها، ناهمسانی در تنظیم راست و چپ غلتکها، افزایش بیش از حد دمای محیط و دمای غلتکها بالاتر رود و به بیش از ۶۰ درجه سانتیگراد در غلتکهای شیاردار و بیش از ۴۰ درجه سانتیگراد در غلتکهای صاف برسد آسیب نشاسته بالاتری را شاهد خواهیم بود.

دیاگرام از جمله موضوعات جذاب صنعت آردسازی است

۴- دیاگرام: دیاگرام از جمله موضوعات جذاب صنعت آردسازی است. هرگونه ایراد و نارسایی در دیاگرام ممکن است بصورت مستقیم یا غیر مستقیم بر آسیب نشاسته موثر گردد. ایراداتی مثل عدم خارج شدن حداکثری آرد از سیستم در هر مرحله از کار و باقی ماندن آرد و انتقال آن به همراه بار سبوسی به مراحل بعدی آسیاب، تعبیه کمک والسهای قوی در محل نامناسب، عدم وجود مغز گندم گیر جهت جداسازی و تفکیک مسیر مغز سمولینایی در ابتدای مسیر و موارد بسیار دیگری در این بخش سبب افزایش چشمگیر آسیب‌نشاسته خواهد شد.

۵- تولید آرد نرم: جهت تولید این گونه آردهای صنعتی آسیابان ناچار به کاهش فاصله غلتکها شده که سبب آسیب نشاسته عبوری از بین آنها میگردد. در سال ۲۰۱۲ مشخص گردید هرچه اندازه ذرات ریزتر گردد و آرد نرم تری جهت پخت تولید گردد آسیب نشاسته آن آرد افزایش مییابد.

 

نظرات کاربران (48)

Rubin, USA 2022 06 27 01 06 00 cialis 20mg

1402/06/14

Fluorescence microscopy was used to confirm colocalization of tdTomato with GFP generic cialis cost

1402/05/09

is viagra over the counter usa From the University of Michigan Health System K

1402/05/07

propecia reviews They re stuffed with juicy and flavorful meat, and when we say stuffed, we mean stuffed

1402/04/13

Is the Measure Measurable cialis pfizer levitra comparaison

1402/04/04

55 and a pKa of 5 buy cialis cheap

1402/02/29

a

watch replica replicas watch replica shop watch swiss best watch replica swiss clocks swiss watches hot swiss replicas clone swiss watch copy swiss watches replica watch hot perfect swiss watch replica watch best cheap replica watch aaa replica watch replica swiss replica watches buy swiss watches store replica swiss watch swiss watch sale online luxury watches replica watch shop replica sale replica luxury replica watches best watch replica best hot watch replica swiss watches sale new watch sale copy watch style swiss repicas all shop watch shop watch good swiss watch all swiss watch all watches perfect watch luxury shop watch best watchss best watch aaa replica watch shipping watch replica swiss watch replica replica watchs shop replica watch fake luxury watches fake watch shop watch replica watch replica Zodiac Replica watches Zenith Replica watches Wittnauer Replica watches Waltham Replica watches Victorinox Replica watches Versace Replica watches Van Cleef Arpels Replica watches Valentino Replica watches Vacheron Constantin Replica watches Universal Geneve Replica watches Ulysse Nardin Replica watches U Boat Replica watches TW Steel Replica watches Tudor Replica watches Tourneau Replica watches Tissot Replica watches Tiffany Co Replica watches Technomarine Replica watches Tag Heuer Replica watches Swatch Replica watches Sinn Replica watches Shinola Replica watches Seiko Replica watches Salvatore Ferragamo Replica watches Rue Du Rhone Replica watches Romain Jerome Replica watches Rolex Replica watches Roger Dubuis Replica watches Richard Mille Replica watches Raymond Weil Replica watches Rado Replica watches Porsche Design Replica watches Pierre Kunz Replica watches Piaget Replica watches Philippe Charriol Replica watches Philip Stein Replica watches Perrelet Replica watches Patek Philippe Replica watches Parmigiani Replica watches Panerai Replica watches Oris Replica watches Omega Replica watches NOA Replica watches Nixon Replica watches Movado Replica watches Mont Blanc Replica watches Mido Replica watches Michele Replica watches Michael Kors Replica watches Maurice Lacroix Replica watches Mauboussin Replica watches Marc By Marc Jacobs Replica watches LUXURMAN Replica watches Lucien Piccard Replica watches Longines Replica watches Kreiger Replica watches Jaeger LeCoultre Replica watches Jacob Co Replica watches IWC Replica watches Invicta Replica watches Hublot Replica watches Heuer Replica watches Hermes Replica watches Henry Dunay Replica watches Harry Winston Replica watches Hamilton Replica watches Gucci Replica watches Graham Replica watches Glycine Replica watches Glashutte Replica watches Givenchy Replica watches Girard Perregaux Replica watches Gevril Replica watches Gerald Genta Replica watches Fred of Paris Replica watches Franck Muller Replica watches Franck Dubarry Replica watches Fossil Replica watches Fortis Replica watches Ferrari Replica watches Fendi Replica watches Ernst Benz Replica watches Elgin Replica watches Edox Replica watches Eberhard Replica watches Ebel Replica watches Dunhill Replica watches Dolce Gabana Replica watches de Grisogono Replica watches David Yurman Replica watches Croton Replica watches Corum Replica watches Concord Replica watches Citizen Replica watches Chronoswiss Replica watches Christian Dior Replica watches Chopard Replica watches Chaumet Replica watches Charriol Replica watches Chanel Replica watches Casio Replica watches Cartier Replica watches Carrera y Carrera Replica watches Carl F. Bucherer Replica watches Calvin Klein Replica watches Burberry Replica watches Bulova Replica watches Bulgari Replica watches Bucherer Replica watches Breitling Replica watches Breguet Replica watches Bovet Replica watches Boucheron Replica watches Blancpain Replica watches Bertolucci Replica watches Bell Ross Replica watches Bedat Co Replica watches Baume Mercier Replica watches Ball Replica watches B.R.M Replica watches Audemars Piguet Replica watches Anonimo Replica watches Alpina Replica watches ALOR Replica watches Alain Silberstein Replica watches A. Lange Sohne Replica watches replica Zenith SWISS Watches replica Porsche SWISS Watches replica Oris SWISS Watches replica Mido SWISS Watches replica Lamborghini SWISS Watches replica Hermes SWISS Watches replica Bell Ross SWISS Watches replica Vacheron Constantin SWISS Watches replica Tudor SWISS Watches replica TAG HEUER SWISS Watches replica Rolex SWISS Watches replica Roger Dubuis SWISS Watches replica R M SWISS Watches replica Piaget SWISS Watches replica Patek Philippe SWISS Watches replica PARMIGIANI SWISS Watches replica Panerai SWISS Watches replica Omega SWISS Watches replica Longines SWISS Watches replica JAEGER LECOULTRE SWISS Watches replica IWC SWISS Watches replica Hublot SWISS Watches replica Glashutte SWISS Watches replica Franck Muller SWISS Watches replica Chopard SWISS Watches replica Chanel SWISS Watches replica Cartier SWISS Watches replica Bvlgari SWISS Watches replica Breitling SWISS Watches replica BREGUET SWISS Watches replica Blancpain SWISS Watches replica Audemars Piguet SWISS Watches replica A Lange Sohne SWISS Watches Zenith Replica Vacheron Constantin Replica Ulysse Nardin Replica U Boat Replica Tudor Replica Tissot Replica TAG Heuer Replica Seiko Replica Romain Jerome Replica Rado Replica Piaget Replica Patek Philippe Replica Parmigiani Fleurier Replica Panerai Replica Oris Replica Omega Replica Movado Replica Montblanc Replica Michele Replica Maurice Lacroix Replica Longines Replica Jaeger LeCoultre Replica IWC Replica Invicta Replica Hublot Replica Hamilton Replica Graham Replica Glashutte Original Replica Girard Perregaux Replica Dior Replica Corum Replica Chopard Replica Cartier Replica Bvlgari Replica Breitling Replica Breguet Replica Blancpain Replica Bell Ross Replica Baume Mercier Replica Audemars Piguet Replica A.Lange Sohne Replica Zenith Vacheron Constantin Ulysse Nardin U Boat tudor Tissot Tag Heuer Romain Jerome Roger Dubuis Raymond Weil Rado porsche design Piaget patek philipe Parmigiani Panerai Oris Omega MontBlanc Maurice Lacroix Longines jaeger lecoultre Jacob Co IWC Hublot Hermes Harry Winston hamilton Graham glashutte girard perregaux Franck Muller Fortis emporio armani Ebel Dior Corum Chronoswiss Chopard Cartier Bvlgari Breitling Breguet blancpain Bell Ross baume mercier Audemars Piguet Anonimo Alain Silberstein A.Lange Sohne replica Zenith watches replica Vacheron Constantin watches replica Ulysse Nardin watches replica U-Boat watches replica TW Steel watches replica Tudor watches replica Tissot watches replica Technomarine watches replica TAG Heuer watches replica Seiko watches replica Romain Jerome watches replica Rolex watches replica Roger Dubuis watches replica Richard Mille watches replica Raymond Weil watches replica Rado watches replica Porsche Design watches replica Piaget watches replica Perrelet watches replica Patek Philippe watches replica Panerai watches replica Oris watches replica Omega watches replica Movado watches replica Michele watches replica Longines watches replica Jaeger-LeCoultre watches replica Jacob & Co. watches replica IWC watches replica Invicta watches replica Hublot watches replica Hamilton watches replica Graham watches replica Glashutte Original watches replica Girard Perregaux watches replica Ebel watches replica Corum watches replica Chopard watches replica Cartier watches replica Bulgari watches replica Breitling watches replica Breguet watches replica Blancpain watches replica Bell & Ross watches replica Bedat & Co watches replica Baume & Mercier watches replica Audemars Piguet watches replica Alain Silberstein watches Audemars Pigue Watches Patek Philippe Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Vacheron Constantin Replica Watches Patek Philippe Replica Watches hublot Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Omega Replica Watches Breitling Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Patek Philippe Replica Watches Hublot Replica Watches Cartier Replica Watches Omega Replica Watches Rolex Replica Watches Tudor Replica Watches Tudor Replica Watches PANERAI Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches TAG Heuer Replica Watches Cartier Replica Watches rolex Replica Watches rolex Replica Watches Rolex Replica Watches Cartier Replica Watches Hublot Replica Watches IWC Replica Watches Breitling Replica Watches Hublot Replica Watches Omega Replica Watches Bvlgari Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches Hublot Replica Watches Panerai Replica Watches Omega Replica Watches Audemars Piguet Replica Watches

1402/02/08

Understanding premature ovarian failure Premature ovarian failure affects the function buying cheap cialis online

1401/12/18

buy cialis canadian What dosage would be appropriate for this amount of gear

1401/12/10

This signature of 267 genes will be used for GSEA in additional senescence transcriptomes in Fig best site to buy cialis online zofran mammut lithium crest 40 7l review The study was conducted by researchers at the University of Edinburgh and their colleagues who found that children of obese mothers were one third more likely to die before age 55, probably due to a heart condition

1401/12/07

Archie eBEAPYoOCPboQt 6 17 2022 can i drink on doxycycline

1401/11/30

Treatment of Stage I Melanoma woman takes viagra

1401/11/26

For CYP2D6 intermediate metabolizers IMs and PMs, 40 mg day TAM can be considered or alternative therapy, such as an aromatase inhibitor AI for postmenopausal women or AI along with ovarian function suppression in premenopausal women 1 buy propecia in netherlands

1401/11/19

Across the 249 specimens, a total of 16 ESR1 point mutations substitutions or indels and 2 instances of locus focal amplification were observed generic for cialis

1401/11/18

Further direct evidence for a continuous plasma membrane system wa buying generic propecia online 1 Toric IOLs EyeWiki

1401/11/17

buy priligy in the us Patients and methods Eligible patients with metastatic melanoma received either BCNU 150 mg m2 intravenously i

1401/11/16

On the first postoperative day he presented periods of prostration and altered state of consciousness cialis daily

1401/11/11

lasix iv Although alginate impressions are usually made in a tray, injection types are much more fluid after mixing and more flexible after setting

1401/11/10

However, SQSTM1 could stabilize Nrf2 protein level by promoting its dissociation from E3 ubiquitin ligase KEAP1 13, 14 buy cialis online cheap

1401/11/09

buy clomid online ship usa All patients will receive tamoxifen 20mg daily

1401/11/08

He can raise pH with alfalfa or other green supplements stromectol 6 mg tablet Tablet Store at 15 C to 30 C 59 F to 86 F; protect from light

1401/11/07

Wear long pants and shoes or boots with hard soles with small heels tadalista vs cialis Cystic ovarian swellings have rarely been observed in women receiving Mamofen

1401/11/05

com Waukesha, WI That s just Kensian cialis

1401/11/03

A mode of PA that is growing in popularity amongst breast cancer survivors is the team based activity of dragon boat racing buy cialis viagra Most everyone masturbates, or has done so at a particular time in their lives

1401/09/22

ocuflox voltaren zel doz Hull s renaming maintains a theme of newly promoted clubs tinkering with their traditional identity tamoxifen uterine cancer There were no tumours in mice of either sex or genotype treated with phenobarbital, although the livers of all animals showed moderate to marked centrilobular hepatocellular hypertrophy Sagartz et al

1401/09/22

She was elected as a Fellow to the AAAS in 2019 and to the AACR Academy of Fellows in 2020 order zithromax online

1401/09/21

and then the solvent was removed under reduced pressure where to buy cialis online fluvoxamine tamoxifene effetti collaterali nell uomo Tulsa s offense made a respectable showing against an Oklahoma defense that allowed a combined seven points in its first two games

1401/09/19

tamoxifen for men However, they are willing to swap some West Bank land for Israeli territory to allow Israel to annex some of the largest Jewish settlements

1401/09/18

Frye JB, Lukefahr AL, Wright LE, Marion SL, Hoyer PB, Funk JL is lasix a water pill At times they feel a little hard to swallow as they are bigger than regular tablet sizes, but that won t stop me using them

1401/08/29

ivermectin 3 mg tablet price Rowen, Many oncologists and radiation oncologists know that this is important, but they often don t have time to talk about it

1401/08/29

Klintman M, Rosendahl AH, Randeris B, Eriksson M, Czene K, Hall P, et al does doxycycline make you tired

1401/08/25

January 12, 2014 at 11 31 pm canadian pharmacies that sell clomid 2 had a T score of less than 2

1401/08/23

I have no sex drive, but then again, neither does my husband due to his cholesteral meds where can i buy priligy online safely Verona EV, Elkahloun AG, Yang J, Bandyopadhyay A, Yeh IT and Sun LZ

1401/08/18

Maximum toxicity occurs during the S phase of the cell cycle tamoxifen and uterine cancer Cyclosporine, UVA I, pulsed dexamethasone, tamoxifen, IVIG, and extracorporeal photopheresis have reportedly been beneficial in individual patients

1401/08/16

People use it to treat breast cancer ivermectin for sale on ebay I got back on cycle this week with chinese test suspension and a shitload of clomid, nolva and armidex, and still got real itchy puffy nips withing 2 day and I started the anti estros 2 days before first shot

1401/08/04

Dominick NvfyhpIqtxNcnN 6 20 2022 can you take lasix and potassium at the same time They are not effective during this window of time

1401/07/16

Дом дракона 7 серия Дом дракона 7 серия Дом Дракона 7 Серия

1401/07/10

Фильмы музыка сериалы онлайн

1401/07/09

Asian women, and Caucasian women with a slight frame, are at higher risk. does doxycycline treat chlamydia

1401/06/26

This can be very dangerous, particularly if you are ovulating yourself. nolvadex and clomid pct The injections stimulate the ovaries to overproduce eggs, and so increase a woman s chances of pregnancy.

1401/06/22

65 NS BMI kg m2 23. clomid half life Acta Obstet Gynecol Scand.

1401/06/19

best price for generic cialis If you suffer from ED and want to use Cialis as needed, it s likely that your healthcare provider will recommend this dosage

1401/06/16

Currently, I use Cialis Professional and couldn t be happier cialis prescription online The first two numbers per dose should tell you how much Cialis the store is offering per dose, then the three numbers in the column for other will answer the following questions about the specific brand of Cialis, if the particular brand is available on the Internet to buy in bulk, if you have a certain brand of the drug under your insurance, or in bulk it will be listed in the label as Cialis; in general, these are the only things you have to do before you can shop around for Cialis online

1401/06/14

But the most serious side effect of cialis that can occur is nervousness and loss of libido due to the rapid onset of cialis where can i buy priligy in usa 52 mmHg at V1, 77

1401/06/12

Side effects and overdose discreet cialis meds

1401/06/10

ivermectin for humans for sale buy levitra with no prescription

1401/05/27

buy cialis professional Buying real worldwide isotretinoin best website mastercard

1401/05/07

can i take lasix for bloating lasix po to iv conversion lasix kidney function

1400/10/28

دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
دیدگاه:
ارسال